28 december 2023

Hogere NPB-contributie vanaf 2024

De maximum NPB-contributie wordt vanaf 1 januari 2024 met € 3 verhoogd tot € 17,50 per maand. Het minimum lidmaatschapsbedrag (geldt onder andere voor gepensioneerde leden) gaat met € 0,75 omhoog en wordt € 8,50 per maand. Deze verhogingen hangen samen met de historische inflatiegolf die de wereld sinds 2022 in haar greep houdt. Ook het vakbondswerk is daardoor flink duurder geworden.

Het hoofdbestuur heeft de prijsstijgingen sinds 2022 in eerste instantie getrotseerd door andere begrotingsmaatregelen, zoals bezuinigingen op de werkorganisatie. Helaas moest al snel worden geconcludeerd dat het (flink) opplussen van de solidariteitsbijdrage op langere termijn de beste garantie bood voor de financiële gezondheid van de bond en dus voor de kwaliteit van het vakbondswerk van de NPB.

Instemming bondsraad
Op dinsdag 19 december hebben de vertegenwoordigers van de leden in de bondsraad (dan ook) met het voorstel van het bestuur ingestemd.

Vanaf 2024 betaal je daardoor voor het NPB-lidmaatschap 0,7 procent van je politiesalaris per maand (bruto schaalbedrag), met een minimum van € 8,50 en een maximum van € 17,50.

Gepensioneerden
(Vervroegd) gepensioneerde collega’s komen in aanmerking voor een verlaging van hun NPB-contributie tot het minimumbedrag (vanaf 2024 dus € 8,50 per maand). Die aanspraak gaat in vanaf het moment dat een NPB-lid zelf zijn (vervroegde) pensioen bij de bond meldt. (De werkgever meldt dat namelijk niet.) Is het (vervroegd) pensioen op het moment van aanmelding bij de bond al enige tijd eerder ingegaan, dan bestaat geen aanspraak op contributieverlaging met terugwerkende kracht.

Meer over:
Vereniging