Rianne Wisselink NPB-eenheidsbestuurder

Hoe robuust is jouw basisteam?

De politie heeft altijd te weinig capaciteit aangezien haar werk nooit af is: je kunt altijd méér doen om de openbare orde en veiligheid te bevorderen. Met die dooddoener pareert de politiek sinds jaar en dag de kritiek van de NPB dat politiemensen tijdens hun werk extra gezond- en veiligheidsrisico’s lopen door een structureel personeelstekort. Een tekort dat inmiddels geleid heeft tot een chronische rooster- en werkdruk bij de Nationale Politie, die de ruimte voor een privéleven nog meer inperkt dan het werken bij de politie sowieso al doet.

Vorig jaar werd duidelijk dat die rooster- en werkdruk tot 2025 onverminderd (te) hoog zal blijven. Oorzaak: steeds meer babyboomers beginnen aan hun (vroeg)pensioen en er is te weinig geïnvesteerd in het tijdig opleiden van voldoende vervangers. Daardoor zal de operationele sterkte de komende jaren zelfs onder de door de politiek goedgekeurde maximumcapaciteit liggen.

Bruto cijfers
Uiteraard komt dit onderwerp ook regelmatig aan de orde tijdens overleg tussen de NPB en de werkgever op eenheidsniveau. Laatst moest ik daarbij weer eens vaststellen dat een eenheidsleiding zich rijk rekende door uitsluitend te kijken naar de bruto cijfers over de capaciteit van een basisteam. Maar dat geeft natuurlijk geen goed beeld van de werkelijke stand van zaken op de werkvloer.

Afwezigheid
Een realistisch beeld van de inzetbare sterkte houdt om te beginnen rekening met de ‘normale’ afwezigheid als gevolg van ziekte en vormen van verlof. Er drukt altijd wel een aantal (langdurig) zieken op de sterkte. Er zijn altijd wel mensen op vakantie. Flink wat medewerkers van 55 jaar en ouder benutten de mogelijkheden van deeltijdpensioen op basis van de Regeling partiële uittreding (RPU). Jongere collega’s komen in aanmerking voor zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof. En laten we niet vergeten dat de werkgever menig collega (terecht) ook nog trainingen en opleidingen laat volgen om de ontwikkelingen op zijn vakgebied bij te houden.

Andere inzet
Deze factoren kunnen binnen een team al de nodige roosterdruk opleveren. Maar er gaat nog veel meer van de beschikbare sterkte af. Hoeveel collega’s zijn tijdelijk tewerkgesteld en dus niet inzetbaar in hun eigen team? Op dit moment wordt in ieder geval ook de enorm toegenomen beveiligingstaak vervuld met inzet vanuit de blauwe teams. Landelijk gezien zijn zo’n tweehonderd collega daardoor niet inzetbaar in hun eigen basisteam.

En zo zijn er meer ‘leveringsafspraken’ binnen de Nationale Politie. Naast de collega die fulltime uit het teams worden weggetrokken zijn er ook collega’s deels niet inzetbaar, denk bijvoorbeeld aan de praktijkbegeleiders die alle studenten moeten begeleiden tot vakvolwassen politiemannen en -vrouwen.

Veel te gunstige cijfers
Deze discussie is niet nieuw, maar waarom blijven we ons rijk rekenen met de veel te gunstige cijfers? Al jaren zie ik teams waarvan de bezetting op papier op orde is, maar waar in de praktijk slechts een handjevol collega’s de noodhulp moet zien rond te krijgen.

Kijkend naar de bruto cijfers bezorgt het capaciteitsprobleem ons buikpijn. Kijkend naar de netto cijfers heb je een nachtmerrie te pakken.

Werk jij ook in een team waarvan de bezetting op papier op orde is, maar waar netto niet veel van overblijft? Laat het ons weten! Dat kan door een mailtje te sturen naar ons kersverse NPB MELDPUNT TEAMSTERKTE.

Meer over:
Blog