18 september 2018

Het resultaat ligt er. Nu is de beurt aan jou!

Het onderhandelingsresultaat ligt er. Nu is het de beurt aan jullie om het te lezen en te laten horen wat je ervan vindt. We organiseren hiervoor circa 30 bijeenkomsten door het hele land en sluiten af met een digitale ledenpeiling.

Voor en tijdens de bijeenkomsten willen we jullie informeren over wat er bereikt is. Door de druk van de acties hebben de onderhandelaars snel grote stappen kunnen zetten. Zo zijn de flexibiliseringsvoorstellen van de werkgever (waar collega’s zich terecht boos om maakten) van tafel. Het herstelplan van de bonden, wat voor verlichting van de werkdruk moet gaan zorgen, is juist vrijwel volledig overgenomen.

Op loopbaangebied is flinke winst geboekt. Ook werden er afspraken gemaakt voor meer dan 8% loonstijging. Daarmee ligt er bovendien een loonbod dat hoger is dan dat van alle CAO’s die eerder dit jaar werden gesloten, zoals in het onderwijs en voor de rijksambtenaren. Voor de politiebonden stond als een paal boven water dat zij met minder geen genoegen zouden nemen.

Ouderenbeleid
Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. De 18-maandenregeling was een regeling speciaal voor tijdens de reorganisatie- die daarna dan ook is verdwenen. Van het ouderenbeleid wisten we dat dit niet in een CAO geregeld kon worden. Het gaat namelijk niet om sectorale afspraken maar om nationale fiscale wetten die een oplossing in de weg staan. Juist daarom hebben we ons met het burgerinitiatief ingezet voor verandering – via de Tweede Kamer – en dat blijven we doen. Geen fatsoenlijke uitstroomregel is wat ons betreft géén optie! Verandert de wetgeving? Dan kan de CAO op dit punt worden opengebroken. Ook dat is vastgelegd.

Waar op sectorniveau wel ruimte was, werd die benut. Zo komt de regeling 1% meer werken vanaf 2019 ook te vervallen voor collega’s die per 1 juli 2018 55 jaar of ouder waren. Eerder was dit al geregeld voor collega’s van onder de 55 die onder de LFU-regeling gaan vallen. Daarnaast komt er een gratificatie met 45 dienstjaren en voorzieningen rondom arbeidsparticipatie voor ouderen.

Acties opgeschort
Vanwege het bereiken van een onderhandelingsresultaat zijn CAO-acties de komende weken van de baan. Let wel: de acties zijn opgeschort, NIET afgelast. Zolang er nog geen CAO-akkoord ligt, kan er nog van alles gebeuren. Ook het Landelijk Actie Centrum (LAC) en de Regionale Actie Centra (RAC’s), die dit coördineren, blijven dus bestaan. Je kunt daar ook nog steeds terecht om je vragen te stellen of je hulp aan te bieden.

Laat van je horen
We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk collega’s de komende weken van zich laten horen. Dat kan bij de bijeenkomsten, maar ook met een digitale ledenpeiling. Het resultaat dat er nu ligt is door ons allemaal hard bevochten – dus neem de tijd om het te lezen en houd de sites van de bonden in de gaten. De komende weken nemen we daar in stukken het hele resultaat door. Zodat jullie uiteindelijk de doorslag kunnen geven: Geven we het bereikte resultaat weer terug aan de werkgever en gaan we voor een ander resultaat? Dan kunnen zowel wij als de werkgever weer nieuwe voorstellen doen. Of claimen we onze winst en gaan we de gemaakte afspraken verzilveren? Het laatste woord is ALTIJD aan jullie.

Bekijk hier een overzicht van de bijeenkomsten. Zo weet je precies waar, wanneer en hoe laat er een wordt gehouden bij jou in de buurt.

Klik hier voor een landkaartje met alle CAO-bijeenkomsten plus de nu bekende locatiegegevens.

Meer over:
CAO