Paul Lathouwers NPB-eenheidsbestuurder

Herstelsporten bij de NPSB

De politiebonden vinden het van groot belang dat collega's zo fit en gezond als mogelijk hun werkzaamheden kunnen doen. Waar nodig steunen we initiatieven om de fit- en gezondheid van collega's te bevorderen. Inmiddels hebben we alweer heel wat jaren contact met Jacqueline Rustidge en Michel Hagenbeek van de stichting Nederlandse Politie Sportbond (NPSB) die zich belangeloos inzetten voor hun collega's.

De NPSB heeft 27 takken van sport en organiseert activiteiten voor en door collega's. Daarmee is het de grootste sportaanbieder van de Nationale Politie. Elke medewerker van de Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee is lid.

Op weg naar herstel én Schotland
Afgelopen donderdag 13 juli was ik uitgenodigd voor een zogenoemde 'opwerk-dag' van NPSB-herstelsportgroep 4. Deze groep neemt deel aan een herstelsportprogramma van 9 tot 11 maanden en werkt zo toe naar een herstelsportreis. Later dit jaar gaat de groep acht dagen aan boord van The Flying Dutchman, een oude Logge uit 1903. Ze doen dan de zuidwestkust van Schotland aan.

Tijdens het opwerktraject, de reis en het na-traject is er aandacht voor alle thema's die van invloed zijn op herstel van fysieke en mentale blessures. De groep bestaat uit een twintigtal collega's die fysiek, mentaal of beide geblesseerd zijn geraakt. In het kader van hun herstel sporten en bewegen ze dus aan de hand van het herstelsportprogramma van de NPSB.

Sport en bewegen als medicijn
Jacqueline en Michel zetten sport en bewegen in als medicijn. Het samen buiten sporten en bewegen maakt gelukstofjes aan in de hersenen en dat heeft invloed op het herstel. Als opgeleide RCVRYrun-trainers, geven Michel en Jacqueline de trainingen volgens de principes van RCVRYrun (www.rcvryrun.nl). Het sporten en bewegen gebeurt op een bepaalde intensiteit zodat het effect heeft op het herstel en uiteindelijk gezondheid en re-integratie.

Slaap, voeding en ademhaling
Tijdens de dag stonden de thema's slaap, voeding en ademhaling centraal. Slaapoefentherapeut Vera Schoorlemmer besteedde aandacht aan het eerste onderwerp 'slaap' met theorie en praktische oefeningen. Bij het onderdeel 'ademhaling' namen twee deskundigen uit de eigen gelederen het voortouw, waardoor de kracht van de groep dus optimaal werd benut. Hiervoor was speciaal voor de gelegenheid het Shanty-lied 'Wellerman' uitgekozen. Het effect van zang is dat je je ademhaling versterkt en tegelijkertijd vergroot het de saamhorigheid.

Maximaal effect
Hierna ging de groep naar buiten voor een beweegmoment op de atletiekbaan van AV Isala'96 Kampen. De training richtte zich op het versterken van uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid. de intensiteit was helemaal bepaald voor maximaal effect. Als frisse afsluiter volgde een ijsbad in de zogenoemde kliko. Bij dit onderdeel speelde ademhaling ook weer een belangrijke rol om de kou te kunnen weerstaan en om simpelweg vanuit je hoofd in je lichaam te komen.

Gezonde lunch
Als afsluiting van de dag volgde nog een gezamenlijke gezonde lunch met streekproducten. Waarbij de richtlijnen van het onderdeel 'voeding' en The Right Meal natuurlijk centraal stonden.

Al met al was het een heel nuttige en geslaagde dag.