2 mei 2018

Herstelplan naar Kamer, burgemeesters en OM

De politiebonden hebben op 1 mei hun herstelplan voor de Nationale Politie - vorige week aangeboden aan minister Grapperhaus en korpschef Akerboom - verzonden aan de Tweede en Eerste Kamer, de regioburgemeesters en het OM. Ook deze partijen hebben immers een rol, verantwoordelijkheid en positie ten opzichte van de politie.

Het herstelplan met ruim 30 maatregelen om van het politiekorps weer een gezonde organisatie te maken, is door de politiebonden opgesteld na vele gesprekken met politiemensen en de rapporten die de afgelopen jaren zijn verschenen over de situatie bij de Nationale Politie.

Commissie Kuijken
Het herstelplan is ook de reactie van de politiebonden op de Evaluatie Politiewet van de commissie Kuijken uit november 2017. In de maand mei zal de minister hierop een reactie sturen naar de Tweede Kamer, waarna een debat zal plaatsvinden over de consequenties van de evaluatie.

Herstelplan Nationale Politie pakt oorzaak aan
Het herstelplan is door de politiebonden ingebracht in de CAO-onderhandelingen en wordt door de bonden gezien als een belangrijke oplossing voor de huidige problemen bij de politie. De voorgestelde maatregelen pakken de oorzaak van de problemen aan.

Symptoombestrijding van werkgever
De inzet voor een nieuwe CAO van de werkgever richt zich op flexibilisering, met name gericht op arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van politiemensen. Dit zien de politiebonden als symptoombestrijding. Daadwerkelijke uitvoering van het herstelplan is voor de bonden voorwaardelijk voor een eventuele discussie over flexibilisering. Een woordvoerder namens de politiebonden: 'Wij hebben de diverse stakeholders gevraagd kennis te nemen van het herstelplan en daar waar nodig onderdeel te maken van gesprek of debat.'

Vertrouwen politiemensen terugwinnen
'Wij menen dat uitvoering van dit herstelplan nodig is om ervoor te zorgen dat politiemensen weer vertrouwen krijgen in hun organisatie en dat het tegemoetkomt aan wat burgers belangrijk vinden.'

Klik hier voor de brief van de politiebonden aan de politiek, de regioburgemeesters en het OM.

Meer over:
CAO