1 april 2021

Gratificatie voor praktijkbegeleiders schaal 7

Politiemedewerkers in schaal 7 die in 2021 en 2022 langdurig worden ingezet als praktijkbegeleider van politiestudenten komen in aanmerking voor een extra beloning van € 850 bruto per jaar. Om deze gratificatie toegekend te krijgen, moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Begin maart kwam de werkgever met het voorstel praktijkbegeleiders in schaal 7 een extra beloning te geven. Reden: de komende jaren zal met name op deze collega’s langdurig een veel groter beroep worden gedaan dan anders, gezien de ongewoon grote instroom van aspiranten. Als blijk van waardering voor hun inzet om een versnelde capaciteitsgroei binnen de eenheden mogelijk maken, had het korps een jaarlijkse bonus van € 750 in gedachten. De bonden hebben daar € 850 van weten te maken.

Niet voor senioren (schaal 8)
Praktijkbegeleiders in schaal 8 komen niet in aanmerking voor de gratificatie. De werkgever voerde daarvoor twee redenen aan. 'Ten eerste is het in een seniorfunctie minder bijzonder om de rol van praktijkbegeleider te vervullen. Ten tweede ontvangen medewerkers in zo’n functie op basis van hun schaalniveau al een hogere beloning.'

Voorwaarden
De eenheid bepaalt welke praktijkbegeleiders in schaal 7 voor de gratificatie in aanmerking komen. Als voorwaarde voor de toekenning geldt om te beginnen dat iemand de PA-opleiding tot praktijkbegeleider heeft gevolgd en een certificaat heeft behaald. Daarnaast moet er sprake zijn van naar behoren functioneren en van ‘een substantiële inzet’ als praktijkbegeleider.

'Substantiële inzet'
Voor dit laatste wordt gekeken naar de mate van inzet op jaarbasis. Als leidraad geldt

  • Huidige onderwijs: minimaal twee kwartielen begeleiding;
  • Nieuwe onderwijs: minimaal 130 praktijkdagen begeleiding.

De mate van inzet wordt vastgesteld aan de hand van de urenregistratie in BVCM door middel van een nader te bepalen activiteitencode.

Toekenning achteraf
De gratificatie over 2021 wordt in januari 2022 toegekend; die over 2022 in januari 2023. Uiterlijk november 2022 bepaalt de korpsleiding of het noodzakelijk is deze maatregel te verlengen. De werkgever streeft ernaar dat vanaf 2023 de rol van praktijkbegeleider alleen door medewerkers in een seniorfunctie (schaal 8) wordt vervuld.

Meer over:
Rechtspositie