3 september 2020

Grapperhaus dwingt 'geheime dienst' O&T tot stiptheidsactie

Vanaf maandag 7 september wordt de strijd tegen de georganiseerde misdaad op een lager pitje gezet door een stiptheidsactie bij de ‘geheime dienst’ Observatie en Techniek (O&T). Deze collega’s vechten al vijf jaar tegen de bezuinigingen die sinds de komst van de Nationale Politie op de beloning voor hun belangrijke en riskante werk zijn doorgevoerd. Helaas blijken steeds zwaardere vakbondsacties noodzakelijk om minister Grapperhaus en korpschef Van Essen tot een redelijke herziening van het beloningsbeleid te bewegen.

De medewerkers van de dienst Observatie en Techniek houden zich bezig met het verzamelen van bewijsmateriaal tegen zware criminelen door hen op allerlei manieren onopgemerkt dicht op de huid te zitten. De professionele flexibiliteit en persoonlijke ambitie die ze daarbij dagelijks aan de dag leggen wordt vanaf volgende week teruggeschroefd.

Minder flexibele inzet
Vanaf maandag 7 september zullen deze politiemedewerkers zich strikt aan hun officiële werktijden houden en ook niet meer instemmen met last-minute-roosterwijzigingen. Dat kan ertoe leiden dat observaties van zware criminelen halverwege afgebroken worden en er in het geval van onverwachte gebeurtenissen niemand beschikbaar is om daarop in te springen.

Geen concessies
Buiten werktijd en piket om nemen de O&T-collega’s hun werktelefoon überhaupt niet meer op. ‘Als de werkgever geen concessies wil doen, dan doen wij die ook niet meer,’ is de gedachte. Door deze acties frustreren de collega’s hun eigen werk en dat zullen ze met lede ogen aanzien. Maar een alternatief is er niet. De korpsleiding en minister Grapperhaus moeten blijkbaar eerst worden overtuigd van het belang en de impact van dit werk, voordat ze de doorgevoerde bezuinigingen terugdraaien en een redelijke functiewaardering afkondigen.

Onderwaardering 
Observatie en Techniek geldt als zeer riskant werk in de directe omgeving van zware criminelen. Die zijn de laatste jaren steeds professioneler gaan handelen en hun methodes zijn meedogenloos. Een medewerker O&T die wordt ‘gezien’ is zijn leven niet meer zeker. Terwijl de risico’s toenamen, is de financiële waardering voor het O&T-werk sinds de komst van de Nationale Politie juist afgenomen. Deze collega’s kennen een term als ‘gevarengeld’ alleen uit films en series. Gemaakte onkosten voor bijvoorbeeld de aanschaf van verschillende outfits krijgen ze niet zonder meer vergoed. Ook lijkt in de functiewaardering niet meegenomen dat voor deze functie anno 2020 een specialistische opleiding vereist is.

Blijvende verbetering
Op donderdag 8 augustus stuurde de O&T-collega’s (gesteund door de vakbonden NPB, ACP en ANPV) een open brief aan minister Grapperhaus met de oproep verdere vakbondsacties te voorkomen door met een redelijk voorstel voor een structurele beloningsverbetering te komen. Dit heeft geleid tot een aanbod van de korpsleiding dat opnieuw veel weg had van een (tijdelijk) doekje voor het bloeden. Vandaar dat de O&T-collega’s geen andere optie zien dan vanaf 7 september tot zwaardere protestacties over te gaan.

Meer over:
O&T