Natasja van Nus NPB-eenheidsbestuurder

Goed FAUD!

Half mei is de NPB gestart met de training First Aid Under Danger (FAUD). Hierbij leren politiemensen hoe ze levensverlengende handelingen kunnen verrichten als een collega of zijzelf levensbedreigend gewond zijn geraakt en de ambulance nog niet gearriveerd is. Centraal staat het MARCH-protocol, dat strak voorschrijft hoe in zulke situaties moet worden omgegaan met de Medic Pouch, een kit met levensreddende middelen zoals chest seal, celox raid, een drukverband en een tourniquet.

Voor de eerste training op dinsdag 15 mei verzamelde zich een groep enthousiaste collega’s uit het hele land op het IBT-centrum in Almere. Ik vroeg ze waarom ze zich hadden aangemeld voor juist deze vakbondstraining. Hun antwoorden waren voor mij geen verrassing en maakten eens te meer duidelijk hoezeer het korps tekort schiet in het goed trainen van onze mensen op straat.

Collega’s missen bij IBT herhalingen van de EHBO-training. Ze willen getraind blijven in de vaardigheden om hun eigen leven of dat van collega’s te redden als de ambu (te) lang op zich laat wachten. In het oosten van het land bijvoorbeeld moet je soms rekening houden met aanrijtijden van dertig minuten. En de EHBO-koffer is daar meer dan eens leeg. Een van de aanwezige collega’s zei treffend dat hij beter uitgerust is om een burger te redden dan zijn collega of zichzelf. Er was zelfs een student die de lessen op de PA inhoudelijk vond tegenvallen en daarom bij ons de training wilde volgen.

Al met al voelen collega’s zich onvoldoende getraind en uitgerust om in uitzonderlijke gevallen op te treden. Dat heeft ertoe geleid dat door het hele land groepen collega’s begonnen zijn dit soort trainingen zelf te organiseren. Zoals gebruikelijk wordt daar binnen de Nationale Politie verschillend mee omgegaan. De ene groep krijgt veel ruimte van de teamchef, terwijl anderen het moeten doen met de middelen die ze via de dienst verstrekt hebben gekregen. En dat houdt dus niet over!

Eigenlijk vreemd dat het korps trainingen zoals de FAUD-training inmiddels niet heeft opgepakt en ingevoerd. We leven immers al jaren in een samenleving waarin volgens de veiligheidsdiensten de kans op een aanslag aanzienlijk is en het geweld tegen de politie in heftigheid toeneemt.