Marijke Kemna NPB-kaderlid

Go get ’em, tigers!

Zo, dat was wel even spannend! Op woensdag 15 november werd de uitslag van de OR-verkiezingen in de Eenheid Rotterdam bekendgemaakt door onze plaatsvervangend politiechef Helmoed Wierda. Dit gebeurde onder dankzegging aan de zittende leden van onze ondernemingsraad en voorzitter Frans de Groot in het bijzonder.

Deze collega’s hebben hard voor de ondernemingsraad en dus voor ons allen gewerkt en dat mag ook wel eens gezegd worden. Zeker als je bedenkt dat ze het flink voor de kiezen hebben gekregen. Er is de afgelopen jaren het nodige gebeurd en veel daarvan was weinig positief. Dat heeft een merkbare wissel getrokken op het vertrouwen van de politiemedewerkers in – onder andere – hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de Centrale Ondernemingsraad.

Vertrouwen
Daarom wil ik u de gevleugelde woorden van Helmoed Wierda aan de nieuwe leden niet onthouden: ‘Vertrouwen is de rode draad in de samenwerking tussen leden onderling, tussen de eenheidsleiding en de collega’s uit de hele eenheid. Ik kijk met veel vertrouwen uit naar het nieuwe bestuur en naar een verdere samenwerking, waarbij de eenheid als geheel centraal dient te staan.’

Achter de schermen heeft de verkiezingscommissie zich uit de naad gewerkt. Deze toppers kregen dan ook een welverdiend bloemetje voor hun tomeloze inzet. Dank!

NPB-campagne
Mijn NPB staat er gelikt op; met tien zetels heeft de NPB opnieuw de grootste fractie in de ondernemingsraad. Om dat te bereiken is stevig campagne gevoerd: er zijn posters gemaakt en opgeplakt, netwerken aangeboord, talloze gesprekken op de werkvloer aangeknoopt, blogs geschreven en gadgets uitgedeeld. Het gevolg was dat zelfs ik – slechts als lijstduwer bij de campagne betrokken – maar liefst veertig stemmen kreeg. Dat doet me wat en ik ben dankbaar voor dat vertrouwen.

Deelname
Van alle stemgerechtigden bracht 53 procent een stem uit, dat zijn bij elkaar 3.386 collega’s. Voor de geïnteresseerden nog even de gehele uitslag:
NPB: 10 zetels
ANPV: 8 zetels
ACP: 4 zetels
VMHP: 2 zetels
RMU/GMV: 1 zetel

Voor de NPB’ers die straks zitting gaan nemen in de ondernemingsraad moet het echte werk nog beginnen. Ik wens ze veel succes: go get ’em, tigers!