Marijke Kemna NPB-kaderlid

Gezocht: vertegenwoordigers M/V met ballen!

De OR-verkiezingen zijn in volle gang. Heel wat collega’s hebben hun persoonlijke link al in hun mailbox ontvangen en in mijn eigenste Eenheid Rotterdam heeft een derde al een stem uitgebracht. He-le-maal top! Voor wie nog twijfelt over het uitbrengen van zijn of haar stem: doe dat nou echt even. Ik spreek zoveel ontevreden en soms zelfs gedesillusioneerde collega’s en stemmen is ons enige middel om veranderingen in beweging te krijgen.

Bijvoorbeeld op ICT-gebied. Terwijl de criminaliteit almaar verder digitaliseert en steeds meer burgers en bedrijven uitstekende camerabeelden weten te maken van misdrijven, kunnen politiemensen nog geen YouTube-filmpje bekijken op hun eigen netwerk. Ook moet door de scheiding tussen het recherchesysteem Summ-IT en het handhavingssysteem BVH veel informatie dubbel ingevoerd worden. Het lijkt alsof de linkerhand nog altijd niet mag weten wat de rechterhand doet.

Extra budget onzeker
Is er geld om de zo vurig gewenste ICT-vernieuwing de komende jaren te realiseren? Dat is de vraag, want het nieuwe regeerakkoord biedt opnieuw weinig financieel soelaas aan de Nationale Politie. De genoemde ‘extra’ € 267 miljoen is geen zekerheid. Alleen als politiemensen nu eens inleveren op die lastige regeltjes en rechten omtrent hun arbeids- en rusttijden, dan krijgt de nationale politie middelen om haar capaciteit uit te breiden. Ook zou onze nieuwe regering graag zien dat oudere politiemensen nog wat langer doorwerken.

Daarmee komt de rekening voor een slecht uitgevoerde reorganisatie, een overambitieus regeerakkoord, structurele onderbezetting en een ziekmakende werkdruk op het bordje van de individuele politiemensen te liggen. Redenen genoeg om goed na te denken over wie u het liefst wilt zien als uw belangenbehartiger in de OR van uw eenheid en in de COR. De situatie vraagt alleszins om vertegenwoordigers M/V met ballen. Dus hebt u nog niet gestemd? Doen hoor!

Teken voor een goed pensioen!
Nu ik uw aandacht toch heb, wil ik u ook graag nog even attenderen op de pensioenpetitie van de gezamenlijke politiebonden. We zijn al een eind op weg, maar we zijn er nog niet. Mocht u nog niet getekend hebben voor het burgerinitiatief om in de Tweede Kamer aandacht te vragen voor een goed, fatsoenlijk politiepensioen – doe dat dan nog even alstublieft. Iedereen mag tekenen, daar hoeft u geen politiemedewerker voor te zijn.