20 december 2021

Gezocht: NPB-kandidaat Verantwoordingsorgaan ABP

Namens de leden van de Nederlandse Politiebond invloed uitoefenen op het beleid van pensioenfonds ABP. Klinkt dat voor jou als een interessante en leerzame ervaring? Meld je dan aan als NPB-kandidaat voor het ABP Verantwoordingsorgaan! Dat kan nog tot en met woensdag 5 januari 2022. De verkiezingen vinden plaats in april 2022.

Het ABP Verantwoordingsorgaan bestaat sinds 2012 en telt 48 zetels. Zestien daarvan zijn bedoeld voor vertegenwoordigers van de werkgevers. Op de overige 32 zetels zitten vertegenwoordigers van de deelnemers die nog bezig zijn pensioen op te bouwen (19 zetels) en de gepensioneerden (13 zetels).

Toezichthouder
Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur van ABP vooraf over het te voeren beleid. Daarnaast beoordeelt het elk jaar achteraf het functioneren en presteren van het bestuur. Als lid van dit orgaan geef je niet alleen adviezen over pensioenen, maar ook over de manier van communiceren en de beleggingsregels.

Verkiezingen op komst
In april 2022 kunnen alle deelnemers en gepensioneerden bij ABP meedoen aan de verkiezingen voor een nieuw Verantwoordingsorgaan en hun stem uitbrengen op hun favoriete kandidaat. Wil je namens de NPB kandidaat zijn? Stel je dan uiterlijk woensdag 5 januari aanstaande verkiesbaar. De definitieve kandidatenselectie vindt daarna plaats.

Wat verwachten we van een kandidaat?

  • Je hebt een relevante opleiding en affiniteit met/kennis van pensioenen;
  • Je wilt belangen behartigen van ABP-deelnemers;
  • Je bent bekend met (een deel van) de achterban;
  • Je kunt het beleid van de NPB vertalen en uitdragen;
  • Je bent bereid om gemiddeld tien uur per week en eens per zes weken een dag extra tijd te steken in je werk voor het Verantwoordingsorgaan.

Als lid van het VO verdiep je je in onderwerpen die te maken hebben met pensioenfonds ABP. Je neemt actief deel aan de vergaderingen met het ABP-bestuur en levert een bijdrage aan de meningsvorming van jouw delegatie. Meer weten? Neem dan contact op met Richard Bronswijk, de huidige vertegenwoordiger in het VO namens de NPB-leden.

Het Verantwoordingsorgaan heeft veel invloed op het ABP-beleid. Het is dan ook belangrijk dat het politie- en defensiepersoneel daarin goed vertegenwoordigd zijn, zodat hun speciale arbeidsvoorwaarden (voldoende) erkenning blijven krijgen in hun pensioenvoorzieningen.

Wat kun je van ons verwachten?
Wij zullen je eerst informeren over de kandidaatstelling, criteria, de selectieprocedure en het verdere proces rond de verkiezingen. Als lid van het VO kun je (na de verkiezingen) rekenen op een inwerkprogramma, periodieke bijscholing, ondersteuning door medewerkers van de bond, actuele informatie en achtergronddocumentatie.

Aanmelden
Geïnteresseerd? Stuur ons dan uiterlijk woensdag 5 januari een e-mail met daarin je cv en lidmaatschapsnummer. Wij nemen dan op korte termijn contact met je op om je te informeren over het vervolgtraject.

Meer over:
Pensioen
ABP