20 juni 2019

Ger van Meurs lid van verdienste

Op donderdag 13 juni is Ger van Meurs benoemd tot lid van verdienste van de NPB. Dat gebeurde tijdens de vergadering waarop de afdeling Oost-Brabant afscheid nam van dit sympathieke topkaderlid. Een collega die jarenlang in allerlei functies actief is geweest binnen de NPB – onder andere als individuele belangenbehartiger – maar nu het stokje overdraagt om onbezorgd van zijn pensioen te gaan genieten.

Ger kreeg van vicevoorzitter Albert Springer de officiële oorkonde overhandigd en het bijbehorende beeldje. Hij is de eerste in de NPB-geschiedenis die deze onderscheiding heeft ontvangen nadat de bondsraad op 7 mei met dit initiatief van het hoofdbestuur instemde.

Een lid van verdienste wordt door het hoofdbestuur benoemd, op voordracht van een afdelingsbestuur. Een afdeling mag maximaal twee leden per jaar voordragen. Zij mogen geen deel (meer) uitmaken van een bestuur en niet op de hoogte zijn van de voordracht.

Meer over:
Vereniging