Meghan Burger Beleidsmedewerker NPB

Te weinig oog voor gehoorschade

Het zal je maar gebeuren. Je staat op de schietbaan voor je periodieke schietles, keurig met je oorkap op en gele doppen in. Wanneer je collega een schot lost hoor je een enorm hard geluid dat pijn doet in je oor. Daarna volgt een piep die de rest van je leven niet meer weggaat. Dat kan gebeuren als je blootgesteld wordt aan schadelijk hard geluid, maar hoe kan dat als je de juiste gehoorbescherming gebruikt.

In het bovengenoemde voorbeeld komt het waarschijnlijk doordat de oorkap verouderd was en de veiligheidsbril (die je uiteraard ook op moet) verkeerd gedragen werd, namelijk onder de beugel van de oorkap door. Daardoor staat de oorkap verder van het hoofd af en wordt het geluid niet optimaal tegengehouden. Niet heel handig natuurlijk, maar als niemand je vertelt hoe je het goed moet dragen op zich niet ondenkbaar.

Gebrek aan beleid en toezicht
En daar lijkt het bij de Politie aan te schorten, goed helder landelijk beleid waar in staat wat de regels zijn en wie waar verantwoordelijk voor is. Zo is er binnen de NP geen landelijk gehoorschadebeleid. Er is wel een Arbocatalogus waar in staat dat je gehoorbescherming moet dragen en dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Alleen is er geen specifieke regeling waar in staat welke gehoorbescherming je op de schietbaan moet dragen en hoe je die moet dragen. Ook staat hier niet wie controleert dat dit op de juiste manier gebeurt en wie controleert of het materiaal nog deugdelijk is. De NP is van mening dat de medewerker zelf verantwoordelijk is voor de oorkappen en moet melden als er een defect is. Maar een defect is niet altijd te zien. Een oorkap die veel gebruikt is krijgt bijvoorbeeld een slappe beugel en het rubber van de oorkap wordt slechter waardoor de bescherming niet meer optimaal is. Dat is niet op het eerste oog te zien en wordt dus ook niet gemeld.

De NPB is van mening dat de deelnemer niet verantwoordelijk gemaakt kan worden voor het te gebruiken materiaal, maar dat een medewerker van het OBT-centrum deze taak toebedeeld moet krijgen. Dat kan een OBT-instructeur zijn of de beheerder van de schietbaan. Desnoods wordt de plaatselijke arbofunctionaris ingevlogen. Het doet er eigenlijk niet toe wie, als iemand maar periodiek controleert of het materiaal nog aan de eisen voldoet.

Hetzelfde geldt voor voorlichting over de draagwijze. Uiteraard verschilt dit per eenheid en zal het vast op bepaalde plaatsen goed gebeuren, maar dat is zeker niet overal het geval. Als de OBT-instructeur vooraf uitlegt wat er gedragen moet worden, en hoe, dan kan de bovengenoemde situatie zich niet meer voordoen.

Het is de rol van de Centrale Ondernemingsraad (COR) om hierover in overleg te treden met de NP. De NPB heeft bij de NP het gebrekkig gehoorschadebeleid aangekaart en aangedrongen op het ontwikkelen van een landelijke regeling. Ook hebben wij de COR gevraagd hiertoe het initiatief te nemen.

Gehoorschade melden
Wat te doen als je toch gehoorschade hebt opgelopen, waarvan je denkt dat dit tijdens het werk is gebeurd?

De werkgever heeft de volgende procedure in Youforce:
Indien een medewerker van mening is dat hij/zij gehoorschade heeft opgelopen tijdens het schieten dan kan de medewerker zelf via de Intranetstartpagina/Tabblad Zelf regelen/Youforce/Selfservice de gebeurtenis als arbeidsongeval melden via de Youforce-tegel Melding Arbeids-/Dienstongeval. Op basis van de verstrekte gegevens en na toetsing aan de kaders stelt het HRM-Team Arbeidszaken vervolgens vast of er sprake is van een dienstongeval.

Hulp bij de procedure
Heb je hulp nodig bij je aanvraag of ben je het niet eens met een besluit, meld je dan vooral bij onze afdeling Individuele belangenbehartiging via ibb@politiebond.nl.