29 augustus 2018

Geen politie-inzet tijdens vragenuurtje Tweede Kamer

Op dinsdag 4 september zal het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer moeten plaatsvinden zonder (persoons)beveiliging door politiemedewerkers. De politiebonden roepen de ingeroosterde collega’s op van 13.30 tot 15.30 uur aanwezig te zijn op een CAO-informatiebijeenkomst. Die zal ook worden bijgewoond door alle collega’s die eerder vanaf 7.30 uur op zeven plaatsen in Den Haag op straat demonstreren tegen de onderbezetting bij de politie en het uitblijven van een fatsoenlijke nieuwe CAO.

De politiebonden hebben besloten de eerste plenaire vergadering in de Tweede Kamer na het zomerreces aan te grijpen voor een protest tegen het al acht maanden uitblijven van een goede nieuwe politie-CAO. Deze actie is bedoeld voor zowel de algemene beveiligers vanuit de eenheid Den Haag als de persoonsbeveiligers vanuit de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) van de Landelijke Eenheid.

#Gevarenzone Den Haag
Dinsdag vindt van 7.30 uur ook de demonstratieve CAO-actie #Gevarenzone Den Haag plaats. Daarbij zullen actievoerders (politiemedewerkers met actiehesjes aan) op zeven locaties passerende burgers, volksvertegenwoordigers en media aanspreken. Ze zullen zoveel mogelijk folders uitdelen met informatie over de CAO-doelen die de bonden willen bereiken met hun acties. Niet alleen een rechtvaardige verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het politiepersoneel, maar ook het terugdringen van de onderbezetting en werkdruk bij de politie.

Dat laatste is noodzakelijk om te voorkomen dat in Nederland steeds meer ‘gevarenzones’ ontstaan: gebieden waarin de politie te weinig greep heeft op de misdaad en de risico’s die daarmee samenhangen voor de burgers. Daarbij kan het gaan om feitelijke gebieden (zoals gedeelten van binnensteden), maar ook om virtuele gebieden (cybercrime).

Zeven locaties
Er zal door actievoerende collega’s geen gebruik worden gemaakt van hun politiebevoegdheden; wel zullen ze, indien daartoe bevoegd, hun basisbewapening en uniform dragen. Ook zal een aantal dienstvoertuigen aanwezig zijn. De actie zal plaatsvinden op zeven plaatsen: Hofplaats, Buitenhofingang, naar Binnenhof, Korte Vijverberg, Lange Houtstraat, Herenstraat, Korte Poten n, actielocatie en Lange Vijverberg, locatie facilitaire ondersteuning.

Alle actievoerders zullen voor zover dat bij hun functie hoort beschikbaar zijn voor het reageren op prio 1-verzoeken om noodhulp en bijstand bij calamiteiten.

Meer over:
CAO