14 augustus 2018

Geen politie-inzet bij festival Decibel

Politiemensen in Zeeland/West-Brabant trappen keihard op de noodrem. Ze zullen niet aanwezig zijn bij het festival Decibel Outdoor dat op 17, 18 en 19 augustus plaatsvindt bij de Beekse Bergen en 70.000 bezoekers trekt. Alleen voor meldingen met hoge spoed en ernstige verstoring van de openbare orde wordt een uitzondering gemaakt. Ook op andere plekken maakt de politie de komende tijd voelbaar wat een gebrek aan politiecapaciteit betekent.

Politiemensen laten met deze actie (#nuldecibel) zien dat de enorme hoeveelheid werk niet meer te behappen is. 'De stijging van het aantal evenementen valt niet bij te benen en staat niet meer in verhouding tot andere taken,' zegt een woordvoerder namens de politiebonden. 'Dit jaar worden er alleen al bijna 1.000 festivals georganiseerd die vrijwel zonder uitzondering om politie-inzet vragen. Dat trekt zeker in de huidige omstandigheden een enorme wissel op het korps.'

De Nationale Politie wordt geplaagd door fouten in de verdeling van capaciteit, hoog ziekteverzuim en veelvuldige overtredingen van de arbeidstijdenwet. 'Het standaardpolitiewerk komt al in de knel, laat staan de inzet die van politiemensen wordt gevraagd om evenementen mogelijk te maken.'

Overvragen heeft direct effect
Het overvragen door evenementen heeft direct effect op ander politiewerk. Bij de politiebonden zijn voorbeelden bekend van sporenonderzoek dat niet tijdig kon worden gedaan, wijkagenten die meer bij evenementen staan dan in hun wijk en bureaus die zich genoodzaakt voelen hun openingstijden aan te passen.

'Politiemensen kunnen maar op één plek tegelijk worden ingezet,' licht de woordvoerder toe. 'We gunnen iedereen het bijwonen van een evenement, maar moeten de lijn ergens trekken. Hoe vervelend dat ook is voor de bezoekers van Decibel. We willen hiermee het signaal afgeven dat nog meer politie inzetten bij evenementen geen optie is. Het is dus aan de overheid en festivalorganisaties om hiervoor een oplossing te vinden.'

Hardere acties volgen
De bonden hielden het tot nu toe bij publieksvriendelijke acties, zoals als het vrijwel niet beboeten (#geenCAOgeenbon), het niet innen van boetes (#latenrijden) en het niet-schouwen van flitspalen waardoor succesvol bezwaar tegen flitsboetes mogelijk wordt. Maar de huidige situatie rond de CAO onderhandelingen maakt het volgens de bonden noodzakelijk om door te schakelen op acties met maatschappelijke gevolgen. 'Politiek en burgers moeten ervan doordrongen raken dat het zo niet verder kan.'

 

Meer over:
CAO