26 augustus 2021

Tijdperk papieren NPB-agenda voorbij

De NPB is gestopt met het jaarlijks produceren van een eigen papieren NPB-agenda. Het bestuur heeft de knoop doorgehakt: zij vindt de productie- en verzendkosten niet langer in verhouding staan tot het relatief kleine - en gestaag dalende - aantal leden dat jaarlijks van de agenda gebruik maakt.

Tot 2011 kregen alle NPB-leden steevast jaarlijks een papieren bondsagenda thuisgestuurd samen met het oktober- of novembernummer van het bondsblad. Door dat automatisme was onduidelijk in hoeverre deze dienstverlening eigenlijk op prijs werd gesteld. Om daar meer zicht op te krijgen besloot het toenmalige bestuur de agenda voortaan op aanvraag beschikbaar te stellen. Dat leidde in eerste instantie tot 4.500 aanvragen – wat toen overeenkwam met twintig procent van de leden.

In het afgelopen decennium liep de belangstelling voor het boekje echter steeds verder terug. De laatste jaren werd de agenda aangevraagd door zo’n 1.500 tot 1.800 leden – oftewel door zo’n zes tot zeven procent van de leden.

Uiteraard blijft het bestuur alert op nieuwe mogelijkheden om de NPB-leden op efficiënte wijze van relevante diensten te voorzien - uiteraard binnen de doelstellingen van onze vereniging. Suggesties? Mail ons!

Meer over:
Vereniging