7 februari 2018

Geen nieuw vakgebied Uitvoeringsspecialisten

Er komt in het functiegebouw van de Nationale Politie geen nieuw vakgebied voor uitvoerende medewerkers met een specifieke deskundigheid op het gebied van bijvoorbeeld ICT of financieel-economische zaken. Na het volgen van een verkorte politieopleiding krijgen ook deze collega’s een functie binnen het huidige vakgebied Operationeel Specialismen.

Dat zijn de werkgever en de politiebonden op donderdag 1 februari overeengekomen, waarbij een duidelijke koppeling is gelegd met het maken van afspraken over een beter loopbaanbeleid.

In de politie-CAO 2015-2017 is afgesproken te onderzoeken voor welke uitvoerende functies in het vakgebied Operationeel Specialismen volstaan kan worden met een verkorte politieopleiding. De werkgever wilde daarover afspraken maken om voortaan zo flexibel mogelijk te kunnen inspelen op de vraag naar specialistische politie-inzet op bijvoorbeeld de werkterreinen Financieel-economisch en Digitale Expertise.

Niet breed inzetbaar
Gezien hun takenpakket hoeven deze medewerkers niet breed inzetbaar te zijn en dus ook niet te voldoen aan de keuringseisen die daarvoor gelden. Denk daarbij aan een collega die niet aan alle fysieke eisen voldoet, maar helemaal up to date is op ICT-gebied en dus waardevolle bijdragen kan leveren aan een Digi-team.

Werkgroep aanstellingseisen
Het uitvoeren van de CAO-afspraak gebeurt door een Werkgroep aanstellingseisen, waarin ook de bonden actief zijn. Eind vorig jaar ontstond op de werkvloer nogal wat onrust over het bericht (verspreid door het korps) dat er serieus werd nagedacht over het invoeren van een nieuw vakgebied Uitvoeringsspecialisten. Voor de NPB aanleiding om op dinsdag 30 januari jongstleden twee drukbezochte informatiebijeenkomsten voor bezorgde specialisten te houden.

Geen extra vakgebied
Tijdens die bijeenkomsten is duidelijk gemaakt dat de NPB geen voorstander is van toevoeging van een extra vakgebied aan het LFNP. Wij vinden dat medewerkers die op basis van een hbo- of wo-studie een smallere politieopleiding gaan volgen, daarna ook gewoon tewerkgesteld kunnen worden in een functie van het vakgebied Operationeel Specialismen.

Specialistische inzet
Op 1 februari hebben de werkgever en de bonden de knoop doorgehakt en afgesproken dat er een hybride (meervoudig) systeem komt. Dat wil zeggen: in het vakgebied Operationeel Specialismen worden zowel collega’s aangesteld die breed zijn opgeleid (en dus breed inzetbaar zijn) als collega’s die smal zijn opgeleid (en alleen inzetbaar op hun specialisme). Het gemaakte voorstel voor een nieuwe regeling wordt zoals te doen gebruikelijk voor juridisch advies naar de Raad van State gestuurd.

Denktank
Naar aanleiding van de NPB-bijeenkomsten op 30 januari is een denktank van collega’s opgericht. Die moet bijdragen aan snelle informatie-uitwisseling en het zorgvuldig uitdenken van de NPB-standpunten over de (rechts)positie van de specialisten binnen het korps. Belangrijke items zijn de toebedeelde werkzaamheden/verantwoordelijkheden en de loopbaan- en ontwikkelingskansen. Zij-instromers kunnen natuurlijk doorgroeien binnen hun vakgebied, maar doorstroom naar een ander vakgebied zal een stuk moeilijker zijn.

Meer over:
Rechtspositie