20 februari 2021

Geduld generalisten moet worden beloond

Flink wat generalisten met een MBO 3-politieopleiding zijn er niet gerust op dat de principe-afspraken over nieuwe loopbaangaranties uit 2018/2019 ook in hun geval goed zullen uitpakken. NPB-beleidsmedewerker Paul Roeland begrijpt hun zorgen: ‘Op loopbaangebied heeft de werkgever de laatste dertig jaar onder generalisten geen al te betrouwbare reputatie opgebouwd. Maar NPB-vicevoorzitter Albert Springer en ik zitten er namens deze collega’s bovenop dat de doorstroomafspraken uit 2018/2019 op tijd worden nagekomen.’

Eén gevoelig punt zullen de bonden niet kunnen wegnemen. Ze hebben met de werkgever een doortimmerd traject weten af te spreken waardoor medewerkers met een MBO 3-politiediploma zo goed als zeker kunnen doorstromen naar een seniorfunctie. Maar om die promotie te bemachtigen zullen deze collega’s toch nog een laatste keer geduld moeten hebben. Dat is voor velen een zure appel om doorheen te bijten, ook omdat ze zich eerdere doorstroombeloften van de werkgever herinneren die nooit zijn nagekomen.

Loopbaankansen
NPB-vicevoorzitter Albert Springer: ‘Veel huidige MBO 3-collega’s zijn de dupe geworden van de rechtsongelijkheid op loopbaangebied die tot 2013 tussen de voormalige regiokorpsen bestond. Daarnaast zijn binnen de politie heel wat loopbaankansen in het gedrang gekomen door twee zware personele reorganisaties in dertig jaar tijd. Uiteindelijk hebben de werkgever en de bonden tijdens de cao-onderhandelingen in 2018 de koe bij de horens gevat. Het resultaat was een overeenkomst over een structurele verbetering van het loopbaanbeleid voor politiemensen die vanaf 2021 beginnen aan de basispolitieopleiding op MBO 4-niveau.’

Promotiegarantie
NPB-beleidsmedewerker Paul Roeland: ‘De bonden hebben er toen een zwaar onderhandelingspunt van gemaakt dat dit nieuwe beleid ook positieve gevolgen moest hebben voor de zittende generalisten. En dan niet alleen voor de collega’s met een voltooide politieopleiding op MBO 4-niveau die nog steeds werkten in een functie op MBO 3-niveau. Doorstroming moest ook mogelijk worden voor de collega’s met een politieopleiding op MBO 3-niveau die konden aantonen over MBO 4-werk- en denkniveau te beschikken. Misschien hadden ze dat niveau altijd al, misschien hadden ze het in de loop der jaren verkregen door hun werkervaring of door gevolgde opleidingen – dat maakte niet uit. Ook deze collega’s moesten uitzicht krijgen op een min of meer gegarandeerde promotie naar een seniorfunctie. Op die manier kunnen we de oneerlijke gevolgen van dertig jaar stuurloos wervings- en loopbaanbeleid bij de politie dan nog (enigszins) rechtzetten.’

Weinig concreet
Het nieuws over het nieuwe promotieperspectief voor zittende generalisten werd eind 2018 positief ontvangen. Het enthousiasme op de werkvloer werd wel wat getemperd doordat de afspraken nog weinig concreet waren. Leuk dat hoofdagenten (MBO 3) alsnog aanspraak kregen op bevordering tot brigadier (MBO 4), maar wat moest je daar dan nog voor doen en vanaf wanneer kon je als brigadier vervolgens aangesteld worden in een seniorfunctie?

Geen generaal pardon
Volgens afspraak presenteerden de werkgever en de bonden in juni 2019 – na opnieuw zes maanden onderhandelen – de praktische uitwerking van het ‘overgangsbeleid N3>N4. En opnieuw waren veel generalisten teleurgesteld over wat ze te zien kregen. ‘Misschien hadden veel collega’s gehoopt op een soort generaal pardon,’ veronderstelt Albert Springer. ‘Een algemeen besluit waarbij alle hoofdagenten in één keer werden bevorderd tot brigadier en een seniorfunctie kregen. Maar helaas, dat zat er niet in. De bonden hadden wel voor elkaar gekregen dat 9.000 medewerkers aanspraak kregen op een schaal erbij. Maar de werkgever had meteen duidelijk gemaakt daarbij geen wonderen te kunnen verrichten – noch financieel, noch organisatorisch. De toekenning van seniorfuncties aan zittende generalisten zou vanaf 2019 gaan plaatsvinden in jaarlijkse porties van tenminste 750 per jaar.

NPB-vicevoorzitter Albert Springer tijdens een cao-actie

Overgangsbeleid N3>N4
Een deel van deze jaarlijkse promoties (minstens 500) gebeurt door de automatische toekenning van seniorfuncties op de eigen werkplek. De volgorde die daarbij wordt aangehouden is simpel: de collega’s met de meeste dienstjaren komen het eerst aan de beurt. Een ander deel gebeurt op basis van opengestelde vacatures: deze benoemingen vereisen eigen initiatief (solliciteren) en geen bezwaar tegen een (iets) andere werkplek.

Deze twee soorten promoties vormen kort samengevat het ‘overgangsbeleid N3>N4’. In 2019 en 2020 was om te beginnen de beurt aan zittende generalisten met een MBO 4-opleiding in een MBO 3-functie. Daarvan zijn er inmiddels zo’n 2.150 aangesteld in een seniorfunctie, hetzij op de eigen werkplek, hetzij via een vacature op een seniorfunctie op een andere werkplek.

Kwalificatietraject N4
Het is nu begin 2021: wat is de stand van zaken voor de zittende generalisten met een politieopleiding op MBO 3-niveau? Het afgelopen jaar (2020) heeft de werkgever in kaart gebracht welke van deze collega’s de capaciteiten hebben om door te stromen naar de rang van brigadier en een seniorfunctie. Nu is het zaak dat zij zo snel mogelijk in het bezit komen van een officieel bewijs van hun MBO 4-werk- en denkniveau als politiemedewerker.

Normaal gesproken krijg je zo’n bewijs door het volgen van een doorstroomopleiding op de Politieacademie. In dit geval is besloten daarvan af te zien en de Politieacademie een snellere route te laten bedenken. NPB-eenheidsbestuurder Paul Lathouwers: ‘Uitgangspunt van het beoogde kwalificatietraject is dat de collega’s zo weinig mogelijk terug naar de schoolbanken hoeven. Cruciaal is dat ze aantonen over de vaardigheden en kwaliteiten te beschikken die horen bij de twee kerntaken Opsporing en Signaleren & adviseren. Dat kan via onderwijs en toetsing/examinering, maar ook bijvoorbeeld via getuigschriften of Erkenning Verworven Competenties-procedures of -certificaten.’

MBO 4-certificaat
Het succesvol doorlopen van het kwalificatietraject levert een MBO 4-certificaat op. Met dat document in huis kom je als generalist te vallen onder het overgangsbeleid N3>N4. Met andere woorden: je gaat dan meedraaien in de carrousel van de automatische bevorderingen op de eigen werkplek (in volgorde van politiedienstjaren) en je kunt desgewenst solliciteren naar seniorfuncties op andere werkplekken.

‘In de loop van 2021’
‘Begrijpelijk dus dat menig collega met een MBO 3-opleiding graag zo spoedig mogelijk wil worden uitgenodigd voor zijn kwalificatietraject,’ aldus Paul Roeland. ‘En vandaar dat er bij de NPB geregeld mailtjes en belletjes binnenkomen met de vraag: het is alweer half februari. Is het normaal dat we nog niets van de werkgever gehoord hebben? Of dat normaal is weet ik niet, maar het is in ieder geval niet zo dat het korps in gebreke is gebleven. We hebben met de werkgever afgesproken dat het N4-traject ‘in de loop van 2021’ van start gaat, dus vooralsnog is er geen sprake van vertraging.’

NPB-beleidsmedewerker Paul Roeland op werkbezoek

Doorstroom surveillanten
Ironisch genoeg zijn het soms ook andere successen van de bonden op loopbaangebied die generalisten met een MBO 3-opleiding wat onrustig maken. Momenteel zijn er bijvoorbeeld 111 surveillanten bezig aan de doorstroomopleiding van MBO 2- naar MBO 3-niveau. Begin februari werden de bonden en de werkgever het erover eens dat het wel zo efficiënt zou zijn om dit opleidingstraject eenmalig te intensiveren en deze grote groep collega’s in één keer op niveau 4 te laten uitstromen.

Geen voorrang
NPB-eenheidsbestuurder Paul Lathouwers: ‘Een mooi resultaat, waar de NPB trots op is en de betreffende collega’s zeer blij mee zijn. Maar de bekendmaking ervan riep wel vragen op bij de generalisten met een MBO 3-opleiding. Leuk voor die 111 collega’s, die verkorte route naar een N4-diploma, maar levert het ze ook voorrang op bij het bemachtigen van een seniorfunctie?’

Paul Roeland: ‘Het antwoord is uiteraard nee. Om dat te voorkomen hebben we tegelijkertijd afgesproken dat deze 111 collega’s pas in aanmerking komen voor het overgangsbeleid N3>N4 nadat ze zes jaar werkervaring als generalist hebben opgedaan. Tegen die tijd moeten alle huidige generalisten met een MBO 3-opleiding hun MBO 4-certificaat al hebben behaald en zijn ingesorteerd in dat overgangsbeleid N3>N4.’

Zeven à acht jaar?
In de huidige planning is voor het afhandelen van alle kwalificatietrajecten zeven à acht jaar uitgetrokken, de periode van 2021 tot 2028. Roeland: ‘Persoonlijk denk ik dat het in minder jaren kan. Wellicht kunnen we daar als bonden nog een positieve impuls aan geven de komende jaren. Wat mij betreft geldt: hoe eerder, hoe beter!’

De NPB zal de werkgever blijven aansporen om zo snel mogelijk werk te maken van de afspraak om ‘in de loop van 2021’ met kwalificatietrajecten te beginnen. Lathouwers: ‘Mochten de acties en de informatievoorziening van het korps dit voorjaar te wensen overlaten, dan zullen we dat zeker aan de kaak te stellen. Er is opnieuw geduld gevraagd van de MBO 3-collega’s. Dit keer moet dat geduld hoe dan ook worden beloond.’

Zit je met vragen over het N3>N4 kwalificatietraject of andere facetten van het loopbaanbeleid binnen de Nationale Politie? Stuur ze in via de NPB-app of via info@politiebond.nl en je krijgt binnen de kortste keren een persoonlijk antwoord – per mail of telefoon.

Meer over:
Loopbaanbeleid