6 maart 2018

FNV wil objectievere misdaadcijfers

De Algemene Rekenkamer moet de omvang van de criminaliteit in Nederland gaan onderzoeken, want de betrouwbaarheid van de misdaadcijfers van het ministerie van Justitie & Veiligheid staat ter discussie. Op dinsdag 6 maart is de Tweede Kamer een petitie met die strekking aangeboden door de vakcentrales CNV en FNV – waarbij ook de NPB is aangesloten – en 32 ondernemingsraden van DJI-instellingen en de centrale ondernemingsraad DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen).

Uit een vertrouwelijke discussienota van de top van de politie en het Openbaar Ministerie blijkt dat cijfers uit het rapport ‘Handelen naar waarheid. Sterkte- en zwakteanalyse van de opsporing’ en het rapport ‘Opsporings- en vervolgingstekort’ niet zijn opgenomen in de modellen van het onderzoeksinstituut van het ministerie, het WODC. Hierdoor is een onjuiste berekening ontstaan van de benodigde capaciteit op veiligheidsgebied.

Jarenlange bezuinigingen

Yntse Koenen, bestuurder FNV Overheid: ‘Nu wordt veel beleid - ook op personeelsgebied - bepaald op basis van onbetrouwbare cijfers. Zo kopte het CBS vorige week nog dat in alle delen van het land de criminaliteit is afgenomen. Maar dat gaat over de geregistreerde criminaliteit, cijfers gebaseerd op de modellen van het WODC. De echte criminaliteit ligt hoger. Wij denken dat de aangiftebereidheid is gezakt doordat burgers er weinig vertrouwen in hebben dat zaken worden opgepakt. Deels begrijpelijk, want achtereenvolgende kabinetten hebben zwaar bezuinigd op de hele strafrechtketen; van politie, recherche, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht tot en met de Dienst Justitiële Inrichtingen.’

Koenen: ‘Niet voor niets publiceerde politievakbond NPB onlangs het rapport ‘Noodkreet Recherche’ waarin de overheid wordt opgeroepen 2.000 rechercheurs extra aan te nemen. Volgens de NPB kan met de huidige bezetting slechts 20 procent van de (geregistreerde) zaken daadwerkelijk worden opgepakt.’

Onafhankelijkheid ter discussie

Eerder al zette de FNV vraagtekens bij de onafhankelijkheid van WODC-rapporten. Dat was gebaseerd op klokkenluidersklachten over politieke sturing op de rapporten. Koenen: ‘Door rapporten van onder andere het WODC wordt er financieel geknepen op de hele veiligheidsketen. Die keten is wat ons betreft in gevaar. Op termijn dreigen bijvoorbeeld instellingen te sluiten, waardoor er binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen en in jeugdinrichtingen zo’n 2.200 banen zullen verdwijnen.’

Koenen: ‘Het is van essentieel belang dat we kunnen bouwen op de WODC-rapporten. Daarom pleiten wij voor een nieuw en onafhankelijk onderzoek door de Algemene Rekenkamer. Te lage cijfers leiden tot het onterecht sluiten van locaties, het verdwijnen van banen in de toekomst en een onveiligere samenleving.’

Meer over:
FNV