8 november 2019

FNV-webinar over pensioenspanningen

Gaat minister Koolmees van Sociale Zaken gehoor geven aan de oproep van de FNV om tijdens de uitwerking van het pensioenakkoord kortingen op pensioenen te blokkeren? Kijk en luister op donderdag 21 november vanaf 20.00 uur mee naar een webinar met FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga over het dreigende pensioenconflict tussen het kabinet en de grootste vakcentrale van Nederland, waarbij ook de NPB is aangesloten.

Na jarenlang onderhandelen hebben de vakbonden, de werkgevers en het kabinet op 5 juni een akkoord bereikt over het verbeteren van de Nederlandse pensioenvoorzieningen. Dit historische afsprakenpakket moet ervoor zorgen dat we in Nederland ook in de toekomst een solidair en eerlijk pensioen voor iedereen kunnen blijven opbouwen. Zoals afgesproken wordt er momenteel hard gewerkt aan het uitwerken van de beoogde nieuwe spelregels.

Onnodige kortingen
In de tussentijd zijn flink wat pensioenfondsen op basis van de ‘oude’ spelregels in de problemen gekomen. Voor miljoenen mensen, werkenden en gepensioneerden dreigen daardoor (onnodige) kortingen op hun pensioenen. Ook worden de bonden op veel cao-tafels geconfronteerd met de noodzaak van versoberingen van de pensioenregeling of met (enorme) premiestijgingen.

De FNV vindt dat minister Koolmees iets moet doen om te voorkomen dat op de valreep van de overgang naar een verbeterd pensioensysteem grote groepen Nederlanders de dupe worden van de ‘oude’ spelregels.

Brandbrief
Op 29 oktober hebben de gezamenlijke vakbondscentrales voor het overheidspersoneel (samenwerkend onder de naam SCO) de bewindsman daarover een brandbrief gestuurd. Die spitst zich toe op de ‘bizarre situatie’ waarin pensioenfonds ABP zich bevindt. Aan de ene kant zijn de behaalde rendementen redelijk en is het vermogen van ABP afgelopen tien jaar verdubbeld. Aan de andere kant leiden de kapitaalbecijferingen op basis van de huidige (‘oude’) spelregels tot zulke lage dekkingsgraden dat ABP wettelijk gedwongen is maatregelen te nemen: OF de premie verhogen tot maar liefst veertig procent OF de jaarlijkse pensioenopbouw flink verlagen.

Niet uit te leggen
De bonden noemen het onacceptabel dat werknemers, werkgevers en gepensioneerden moeten opdraaien voor de gevolgen van de uiterst lage rente op de kapitaalmarkt – een factor die zwaar doorweegt bij de berekeningen van de dekkingsgraden. ‘Wij kunnen niet uitleggen dat zij door deze beleidskeuze – om de economie te stimuleren wordt de rente op de kapitaalmarkt bewust laag gehouden – drie keer de sigaar zijn: hun pensioenpremie gaat omhoog, hun pensioenopbouw gaat omlaag en hun opgebouwde pensioen kan worden verlaagd. Dit alles omdat huidige pensioenspelregels ons dwingen net te doen alsof onze pensioenpremies en pensioenvermogens geen rendement meer opleveren.’

Pensioenwebinar
Zowel voor als achter de schermen wordt forse druk uitgeoefend om pensioenkortingen te voorkomen. Op donderdag 21 november houdt de FNV vanaf 20.00 uur een webinar over de stand van zaken en mogelijke ontwikkelingen.

Ook NPB-leden kunnen deze informatiebijeenkomst thuis of op een andere plek digitaal bijwonen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is je bijtijds aan te melden, bijvoorbeeld door HIER TE KLIKKEN.

Meer over:
Pensioen