Bijgewerkt: 2 juni 2020

Coronamaatregelen FNV Veiligheid

In reactie op de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus heeft ook FNV Veiligheid – het samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Politiebond, defensiebond AFMP en de Marechausseevereniging – besloten extra maatregelen te nemen. Tot 1 september zijn alle fysieke bijeenkomsten van de drie bonden afgelast.

Op donderdag 12 maart hadden de FNVV-bonden al een paar grote evenementen en vergaderingen afgeblazen. Nu is er dus voor gekozen alle bondsactiviteiten die gepaard gaan met lichamelijke nabijheid van anderen volledig stil te leggen. De FNVV-medewerkers waren al opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Die oproep is omgezet in de instructie dat op het hoofdkantoor alleen gewerkt mag worden als dat voor je functie onvermijdelijk is.

De bonden zien het als hun dubbele maatschappelijke taak om enerzijds de kans op besmetting zo veel mogelijk te beperken en anderzijds hun bereikbaarheid voor en ondersteuning van hun leden in stand te houden. Die werken immers in beroepen die tijdens een crisis van cruciaal belang zijn.

De besturen van de drie bonden dringen er bij hun leden en medewerkers op aan elkaar in deze merkwaardige weken zorgvuldig in de gaten te houden en waar nodig te ondersteunen. NPB-bondssecretaris Nine Kooiman: ‘Het is duidelijk dat we door het wegvallen van veel maatschappelijke voorzieningen en gewoonten meer moeite zullen moeten doen om werk- en privéleven op een productieve en sociale manier in balans te houden. Laten we elkaar daarbij zoveel mogelijk helpen, opdat we na afloop kunnen vaststellen dat de coronacrisis ons weliswaar enige tijd uit elkaar heeft gedreven, maar ons al met al toch dichter bij elkaar heeft gebracht.’

NPB-leden die tijdens de coronacrisis met de bond willen overleggen over hun persoonlijke situatie en rechtspositie, kunnen daarvoor altijd telefonisch bij de bond terecht via 085 -89 00 430.