16 mei 2018

FNVV blijft actief als ABP-controleur

De bonden van FNV Veiligheid – de NPB, AFMP en MARVER – leveren de komende jaren twee leden voor het ABP Verantwoordingsorgaan, dat namens de deelnemers het beleid van het pensioenfonds controleert. Dat is de uitkomst van de VO-verkiezingen die in april zijn gehouden onder alle ABP-deelnemers.

De leden van het ABP Verantwoordingsorgaan controleren het ABP-bestuur en geven advies over het te voeren beleid op het gebied van bijvoorbeeld de communicatie, beleggingen en de premie. Het VO bestaat uit vertegenwoordigers van actieve deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. Namens de werkende deelnemers is dit keer FNVV-kandidaat Richard Bronswijk gekozen en namens de gepensioneerde deelnemers FNVV-kandidaat Bert Weeren.

Albert Springer leidde namens FNV Veiligheid de campagne voor de FNVV-kandidaten en is blij met het resultaat. ‘Met twee zetels in het VO kunnen we de belangen van onze leden goed behartigen. Dank aan iedereen die op onze kandidaten heeft gestemd. We wensen Richard en Bert veel succes de komende jaren en bedanken onze afzwaaiende OV-leden Peter Rutten en Jeroen Maat voor hun grote inzet op pensioengebied de afgelopen vier jaar.’

----------------------

Richard Bronswijk

Richard Bronswijk heeft er al vier jaar VO op zitten. ‘Ik hoop invloed te kunnen hebben op de standpunten die je als werknemers met elkaar afspreekt, vanuit de FNV. Ik wil die visie en standpunten voor het voetlicht brengen en daar resultaten in boeken. Er zitten in het speelveld enorme aasgieren die graag een graantje meepikken van al het pensioengeld. Daar wil ik voor waken. Ik wil ook helpen het systeem te verdedigen. De hervormingen in het pensioenstelsel zijn volop bezig en als we daar als VO ook maar een heel klein beetje invloed op kunnen uitoefenen dan is mijn doel bereikt.’

Bert Weeren

Bert Weeren is nieuw in het VO maar heeft als voormalig sectorhoofd Post-actieven voor de AFMP veel deskundigheid ontwikkeld op pensioengebied. ‘Ik ben voornemens aandacht te vragen voor de organisatie van ABP en de pensioenregelingen. Daarnaast popel ik om te beginnen met de belangenbehartiging voor ABP-deelnemers richting de pensioenuitvoerder. Als wij dat niet doen heeft ABP een vrijbrief en dat is niet de bedoeling. Ook vind ik dat de relatie tussen deelnemer en ABP verbeterd moet worden; daar wil ik me graag voor inzetten. Daarbij zal ik niet schromen om kritische vragen te stellen. Tot slot zal ik zeker ook waken over een goede uitvoering van de militaire pensioenregeling’.

Meer over:
Pensioen