13 augustus 2018

Bonden vertragen inspecties flitspalen

De politiebonden roepen de verkeersteams binnen de Nationale Politie op vanaf maandag 13 augustus (ook) te stoppen met het inspecteren (schouwen) van flitspalen en trajectcontroles onder het motto #gratisfoto. Direct gevolg zal zijn dat veel burgers succesvol bezwaar kunnen maken tegen boetes. De oproep geldt zolang minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid blijft weigeren acceptabele voorstellen voor een fatsoenlijke nieuwe CAO Politie op tafel te leggen.

Dat schrijven de bonden in een brief aan minister Grapperhaus en de korpschef. Door het opschorten van de inspecties van de flitspalen is een betrouwbare werking niet langer gegarandeerd. Eventuele beschadigingen aan deze apparatuur zullen dan namelijk pas later worden ontdekt. Dat geldt ook voor problemen bij de trajectcontroles. Deze onzekerheid maakt het voor burgers in veel gevallen mogelijk succesvol bezwaar te maken tegen boetes.

Verantwoord verkeersgedrag
De politiebonden benadrukken dat de verkeersveiligheid door deze actie niet in gevaar komt. Van tevoren is namelijk niet duidelijk welke flitspaal of trajectcontrole wel of niet tijdig is gecontroleerd. Daarnaast kunnen politiemedewerkers zelf de afweging maken om bepaalde flitspalen of trajectcontroles wel te blijven schouwen als de (veiligheids)situatie daarom vraagt. ‘We vragen de burgers dan ook verantwoord om te gaan met deze coulance. Zorg er voor dat je je nog steeds aan de toegestane snelheid houdt,’ aldus een woordvoerder van de gezamenlijke bonden.

Actie-opbouw
Om de werkgever te bewegen tot een beter aanbod voor een nieuwe politie-CAO hebben de bonden hun leden eerder al opgeroepen tot het niet meer uitschrijven van bekeuringen en niet meer innen van openstaande geldboetes. Ter uitbreiding van deze acties, die nog altijd door heel wat collega’s worden uitgevoerd, volgt nu dus de oproep ook te stoppen met het schouwen van vaste camera- en flitspalen. Dat zal gevolgen hebben voor het aantal snelheidsovertredingen dat op deze manier wordt geregistreerd. Ook deze actie raakt de Nederlandse overheid dus in de portemonnee.

Dinsdag balansdag
Dinsdag 14 augustus maken de bonden de balans op. Tijdens een bijeenkomst met de achterban wordt besloten of de verkennende gesprekken van de afgelopen weken voldoende aanknopingspunten bieden voor verdere onderhandeling of dat wordt overgegaan tot hardere acties, waarvan onvermijdelijk ook het publiek min of meer hinder gaat ondervinden.

Meer over:
CAO