10 februari 2023

Flexbonus aspiranten: bezwaartermijn verlengd

Ben jij een tweedejaars aspirant en vind je het onterecht dat jij in december geen flexibiliteitsbonus hebt gekregen? Dan kun je daarover nog TOT EN MET MAANDAG 20 FEBRUARI een bezwaarschrift door de NPB laten indienen! Heb je dat nog niet gedaan, meld je dan voor 20 februari 12:00 uur per e-mail bij onze juridische afdeling. Wij stellen dan je juridische opties in deze kwestie veilig.

KLIK HIER om je NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) zo snel mogelijk door te geven. Vermelding van je bondsnummer is handig maar niet noodzakelijk. Dat geldt in deze fase ook voor het toevoegen van een kopie van je loonstrook van december 2022.

Zes weken de tijd
Een eerdere oproep van de NPB ging uit van de wettelijke bezwaartermijn van zes weken. Die termijn begint te lopen op de dag dat je een besluit van de werkgever ‘ontvangt’. In dit geval: vanaf de dag dat een loonstrook op YouForce is gepubliceerd. Veiligheidshalve hield de NPB daarbij rekening met een zekere variatie, waardoor de laatste dag kon liggen tussen 27 januari en 1 februari.

Drie weken extra
Inmiddels is duidelijk geworden dat met de werkgever een verlenging van de bezwaartermijn tot uiterlijk maandag 20 februari is overeengekomen. Deze verlenging geldt uitsluitend voor bezwaarschriften tegen het ontbreken van een flexibiliteitsbonus op de loonstrook van december 2022.

Hoe zit het ook alweer?
In de politie-cao 2022-2024 is afgesproken dat collega’s in een uitvoerende functie tot en met schaal 9 in 2022, 2023 en 2024 een tegemoetkoming krijgen voor hun extra onregelmatige inzet in deze jaren van onderbezetting binnen het korps. Tweedejaars aspiranten vallen buiten deze afspraak. Velen vonden dat in december geen prettige verrassing en stuurden de bonden verontwaardigde reacties over deze ongelijkheid. 

Individuele juridische acties
Voldoende reden voor de bonden om met de werkgever in gesprek te gaan over een aanvulling op de cao-afspraak. Mocht het onverhoopt niet lukken een bevredigende collectieve regeling af te spreken, dan kunnen de belangen van de gedupeerde aspiranten behartigd worden door het aanspannen van individuele juridische procedures.

Bezwaarschrift
De eerste stap op die weg is het indienen van een bezwaarschrift tegen de salarisstrook van december met de ontbrekende flexibiliteitsbonus. Belangrijk: dit is de juridische basis om in een later stadium indien nodig naar de rechter te kunnen stappen. De NPB adviseert tweedejaars aspiranten deze mogelijkheden OP TIJD veilig te laten stellen door de bond. Heb je dat nog niet gedaan, meld je dan alsnog. Dat kan tot maandag 20 februari 12:00 uur. Die middag gaan de (nieuwe) bezwaarschriften collectief naar de werkgever.

KLIK HIER om je NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) zo snel mogelijk door te geven. Vermelding van je bondsnummer is handig maar niet noodzakelijk. Dat geldt in deze fase ook voor het toevoegen van een kopie van je loonstrook van december 2022.