2 maart 2023

Fiscale machtigingscode voor NPB-belastinghulp

NPB-leden kunnen voor het invullen/optimaliseren van hun belastingaangifte GRATIS de hulp inroepen van deskundige collega’s die fiscaal zijn opgeleid door de FNV – de grootste vakcentrale van Nederland, waarbij ook de NPB is aangesloten. De NPB kan echter alleen je digitale aangifteformulier inzien en bewerken als je de FNV officieel hebt aangemeld als je fiscaal gemachtigde op het gebied van de inkomstenbelasting.

Iedereen die gebruik wil maken van de belastinghulp van de NPB/FNV moet dus vooraf zorgen voor een geldige machtiging. Dat geldt voor de collega’s die in 2023 voor het eerst een beroep doen op het NPB-belastingnetwerk, maar ook voor degenen die dat al eerder hebben gedaan.

Eén machtiging per persoon
Let op: Die verplichting geldt per persoon. Wil je dat we voor jou en je partner gezamenlijk aangifte doen, dan moet ook voor hem/haar een machtigingscode zijn aangevraagd.

De officiële naam van de code is de machtigingscode inkomsten en toeslagen. Deze machtiging kun je voor meerdere termijnen aanvragen, bijvoorbeeld voor een maand of een jaar. De NPB adviseert om de maximale periode aan te vragen, bijvoorbeeld omdat de bond dan snel kan handelen als later in het jaar fiscale nazorg nodig is.

1. Lopende machtiging
Heb je een fiscale machtigingscode aangevraagd voor een langere periode en is die nog niet voorbij? Met andere woorden: is je lopende machtiging van de NPB/FNV nog geldig voor de aangifte over 2022? Dan hoef je verder niets te doen en kun je je huidige machtigingscode nogmaals gebruiken.

2. Vernieuwen machtiging
‘Vaste klanten’ van de NPB/FNV-belastinghulp die geen geldige code meer hebben, moeten de machtiging van de NPB/FNV vernieuwen.
Dat doe je als volgt.

  • Log met je DigiD-code in op machtigen.digid.nl/login
  • Klik op Iemand machtigen.
  • Als het goed is, krijg je dan een scherm met Wie mag voor u aan de slag?
  • Klik bij Een persoon of organisatie die ik eerder gemachtigd heb op Federatie Nederlandse Vakbeweging.
  • Door deze laatste handeling is de persoon die namens de NPB/FNV jouw aangifte invult direct gemachtigd. Je hebt dan verder geen code meer nodig.

Als ‘vaste klant’ van de NPB/FNV-belastinghulp kun je dus gebruik maken van een shortcut. Je hoeft voor het vernieuwen van de NPB/FNV-machtiging niet dezelfde procedure te doorlopen als iemand die voor de eerste keer een machtigingscode aanvraagt.

3. Eerste aanvraag machtiging
Heb je nog niet eerder een machtigingscode aangevraagd, dan kun je dat voor belastinghulp in 2023 op twee manieren doen.

Digitaal

  • Log met je DigiD-code in op machtigen.digid.nl/login
  • Klik op Iemand machtigen.
  • Klik op Belastingdienst/toeslagen (tweede optie).
  • Klik op Volgende.
  • Klik op Inkomstenbelasting en toeslagen: iemand machtigen (eerste optie).

Belangrijk pluspunt van deze aanpak: de code is direct beschikbaar. Na de aanvraag krijg je hem meteen op het scherm te zien. Noteer deze code en neem hem mee naar je afspraak met een NPB-belastingnetwerker. Die activeert de code op de website van DigiD Machtigen en kan daarna voor je aan de slag.

Voor alle duidelijkheid: je hoeft in het aanvraagproces niet te noemen wie je machtigt (de NPB/FNV). Dat wordt automatisch door de Belastingdienst geregistreerd als van een verstrekte code gebruik wordt gemaakt.

Telefonisch
Je kunt bellen naar DigiD machtigen via 088-123 65 55 op werkdagen tussen 08.00 tot 22.00 uur. Geef je BSN-nummer door en vraag een machtigingscode inkomstenbelasting en toeslagen aan.

Het duurt circa vijf werkdagen voordat je de code per post thuis ontvangt. Houd daar rekening mee bij het inplannen van een afspraak.