13 oktober 2023

Fiscaal voordeeltje collega’s met eigen vervoer

Op aandringen van de bonden heeft de werkgever een belastingvoordeeltje gerealiseerd voor collega’s die in 2023 met eigen vervoer van en naar hun werk reden. Gemiddeld gaat het om enkele tientjes die ze in december automatisch uitbetaald krijgen. Wil je afzien van deze fiscale bonus, bijvoorbeeld vanwege de ongunstige gevolgen voor een sociale uitkering? Meld dat dan uiterlijk op dinsdag 31 oktober via Youforce!

Politiemensen die anno 2023 met eigen vervoer naar het werk komen, krijgen van de werkgever een belastingvrije tegemoetkoming in hun vervoerskosten van € 0,19 per kilometer. De Belastingdienst staat echter een belastingvrije tegemoetkoming van € 0,21 per kilometer toe. Met andere woorden: bij de politie blijft voor elke kilometer woon-werkverkeer met eigen vervoer een fiscale vrijstellingsruimte van € 0,02 onbenut.

Vrijstellingsruimte
Gedurende het jaar wordt deze fiscale vrijstellingsruimte gebruikt om dienstreizen onbelast te vergoeden. Desondanks blijft over het hele jaar 2023 bekeken voor veel collega’s enige onbenutte ruimte over. De omvang daarvan hangt af van het aantal kilometers dat je hebt gedeclareerd voor je eigen vervoer en is dus voor iedere medewerker verschillend.

Fiscale uitruil
Op aandringen van de bonden is met de werkgever afgesproken deze onbenutte ruimte over het jaar 2023 te benutten voor een zogenaamde fiscale uitruil. Wat houdt dat in? In december berekent het korps per medewerker de fiscale vrijstellingsruimte voor het hele jaar 2023: het aantal gedeclareerde kilometers woon-werkverkeer maal € 0,21 minus de uitbetaalde kilometers maal € 0,19 minus de betaalde kilometervergoedingen voor dienstreizen.

Netto voordeel
Als je daarna nog een belastingvrij uit te betalen bedrag over hebt, wordt een deel van je bruto-inkomen in december (je flexbonus/tijdelijke tegemoetkoming en/of je reguliere salaris) bestempeld als extra tegemoetkoming in de kosten van je woon-werkverkeer met eigen vervoer. Over dit bedrag hoef je dan geen loonbelasting te betalen, wat je een netto voordeel oplevert. Dat voordeel verschilt per persoon, maar gemiddeld gaat het om een paar tientjes.

Uitkeringsgevolgen voorkomen
Deze fiscale uitruil verlaagt je sociale verzekeringsloon over 2023. Dat kan gunstig uitpakken als je recht hebt op toeslagen, maar ook ongunstig bij het aanvragen van een uitkering. Het sociale verzekeringsloon is namelijk de basis voor sociale uitkeringen zoals WW en WIA.

Verwacht je volgend jaar een WW-, WIA- of andere sociale uitkering te gaan ontvangen? Dan kun je ervoor kiezen om je af te melden voor de fiscale uitruil.

  • Ga naar Youforce;
  • Kies voor Self Service > Start > Woon-werkverkeer;
  • Klik op tegel Fiscale ruil van reiskosten;
  • Selecteer Nee bij Uitvoeren fiscale ruil reiskosten.

LET OP: DE DEADLINE VOOR DEZE AFMELDING IS DINSDAG 31 OKTOBER AANSTAANDE!

-------------------------------

Meer weten? Neem contact op met de Servicedesk HR van het korps. Dat kan via het contactformulier of door te bellen met 088 – 161 12 13 (ma-vr van 07.30 – 17.30 uur).

Meer over:
Rechtspositie