17 oktober 2019

Even aanvragen: fiscaal voordeel NPB-contributie 2019

NPB-leden in actieve dienst kunnen een flink deel van hun jaarlijkse vakbondscontributie terugkrijgen door dit bedrag uiterlijk in december te laten aftrekken van hun brutoloon. Daardoor betalen ze eenmalig over een lager bedrag loonbelasting en sociale premies, met als gevolg dat ze een hoger nettoloon overgemaakt krijgen.

Wat moet je doen om dit fiscale voordeel voor het jaar 2019 binnen te halen? Heel simpel: voor 1 december in Youforce aangeven dat je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. De tegels in Flex Benefits die je daarvoor moet gebruiken zijn sinds 1 oktober beschikbaar.

  • Ga naar https://login.youforce.biz en log zo nodig in.
  • Klik op de paarse button [Flex Benefits]
  • Klik in de linker kolom op [Vakbonden via het salaris]
  • Vul achter [ingangsdatum] in: 01-12-2019
  • Vul achter [Bedrag vakbond] je jaarlijkse NPB-contributie in. Dat is 12 x het bedrag dat je op je salarisstrook vindt bij Vakbondscont NPB (maximaal 12 x € 14 = € 168).
  • Vul achter [Eindejaarsuitkering] hetzelfde bedrag in.
  • Klik eerst op [Bewaren] en na het verversen van het scherm op [Indienen]
  • Kies voor [Vakbonden inhouding via salaris jaar].
  • Klik op [OK]

Let op: bovenstaande handleiding werkt alleen als de NPB-contributie wordt ingehouden op het salaris. Betaal je de contributie rechtstreeks, dan moet je in het eerste menu [Keuze maken] kiezen voor [Overige vakbonden]. In dat geval moet je een betalingsverklaring bijvoegen. Die kun je bij de NPB-ledenadministratie aanvragen.

LET OP: Maak je te laat werk van deze fiscale verrekeningsmogelijkheid, dan gaat die optie voor het jaar 2019 definitief verloren. Er is niets dat jij en/of de NPB daar achteraf nog aan kunnen doen.