17 oktober 2019

Even aanvragen: fiscaal voordeel NPB-contributie 2019

NPB-leden in actieve dienst kunnen een flink deel van hun jaarlijkse vakbondscontributie terugkrijgen door dit bedrag uiterlijk in december te laten aftrekken van hun brutoloon. Daardoor betalen ze eenmalig over een lager bedrag loonbelasting en sociale premies, met als gevolg dat ze een hoger nettoloon overgemaakt krijgen.

Wat moet je doen om dit fiscale voordeel voor het jaar 2019 binnen te halen? Heel simpel: voor 1 december in Youforce aangeven dat je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. De tegels in Flex Benefits die je daarvoor moet gebruiken zijn sinds 1 oktober beschikbaar.

Is de contributie betaald via inhouding op het salaris, dan is uiteraard geen betalingsbewijs nodig. Betaal je rechtstreeks aan de bond (via een machtiging), dan kun je een betalingsverklaring aanvragen bij de NPB-ledenadministratie.

LET OP: Maak je te laat werk van deze fiscale verrekeningsmogelijkheid, dan gaat die optie voor het jaar 2019 definitief verloren. Er is niets dat jij en/of de NPB daar achteraf nog aan kunnen doen.