15 september 2021

Fiscaal voordeel NPB-contributie 2021 [UPDATE]

NPB-leden in actieve dienst kunnen een flink deel van hun maandelijkse vakbondscontributie terugkrijgen door de som van de betaalde bedragen in november te laten aftrekken van hun brutoloon. Je betaalt dan eenmalig over een lager bedrag loonbelasting en sociale premies. Daardoor krijg je die maand een hoger nettoloon overgemaakt. LET OP: je moet dit voordeel aanvragen in YouForce en wel VOOR 1 NOVEMBER!

Wat moet je doen om dit fiscale voordeel voor het jaar 2021 binnen te halen? Heel simpel: voor 1 november in Youforce aangeven dat je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. De tegels in Flex Benefits die je daarvoor moet gebruiken zijn sinds 1 september beschikbaar.

Kortere aanvraagtermijn
LET OP: de mogelijkheid om een aanvraag voor deze fiscale verrekening in te dienen is dus met een maand verkort. Tot en met vorig jaar kon dat tot 1 december; vanaf dit jaar tot 1 november. Dit hangt samen met de nieuwe cao-afspraak dat de eindejaarsuitkering voortaan (al) in november wordt uitgekeerd. Daardoor schuift ook de aanvraagtermijn voor het benutten van deze uitkering voor een fiscale aftrekpost – op basis van de regeling Ruilmogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Politie (RAP) – een maand naar voren.

Volledig jaarbedrag
LET OP: in een eerdere versie van dit bericht werd abusievelijk gemeld dat een andere consequentie van de nieuwe cao-afspraak was dat dit keer slechts 11/12-de deel van de vakbondscontributie over 2021 kan worden verrekend. Dat is onjuist: je kunt het volledige bedrag dat je in 2021 aan NPB-contributie hebt betaald opvoeren - dus bijvoorbeeld twaalf keer het maximale maandbedrag van veertien euro.

Betalingsbewijs nodig?
Is je contributie betaald via inhouding op het salaris, dan is uiteraard geen betalingsbewijs nodig. Betaal je rechtstreeks aan de bond (via een machtiging), dan kun je bij de NPB-ledenadministratie een betalingsverklaring aanvragen (la@politiebond.nl).

Wees er op tijd bij!
LET OP: Maak je te laat werk van deze fiscale faciliteit, dan gaat zij voor het jaar 2021 definitief verloren. Noch jij noch de NPB kunnen op dat gebied dan nog iets fixen.

Meer over:
Vereniging