Bijgewerkt: 8 mei 2020

Extra doorstroomoptie voor surveillanten [UPDATE]

Tot nu toe vijftig surveillanten zonder MBO3- of VMBO/T-diploma krijgen de kans om zich via een toelatingstest te kwalificeren voor de doorstroomopleiding tot agent. Onder juridische druk van de NPB heeft de werkgever besloten deze extra mogelijkheid om een startkwalificatie te bemachtigen beschikbaar te stellen. Dit geeft flink wat politietalenten uitzicht op een belangrijke loopbaanstap.

UPDATE - UPDATE - UPDATE- UPDATE - UPDATE - UPDATE
Meerdere collega’s hebben gevraagd hoe de toelatingstest eruit komt te zien en wat zij kunnen doen om zich voor te bereiden.  Via DIT E-MAILADRES en via 088-6622300 kun je alle informatie aanvragen die je nodig hebt.

Dan de aanmeldprocedure. Als het goed is wordt iedereen die via de NPB een verzoek heeft lopen deze week uitgenodigd om de toelatingstest te doen. Kom aub even op het net als je wel een verzoek hebt ingediend, maar geen uitnodiging hebt ontvangen.

Collega’s die de toelatingstest graag willen doen maar zich nog niet gemeld hebben, hoeven geen formeel verzoek meer in te dienen. Zij kunnen zich rechtstreeks melden via DIT E-MAILADRES of via 088-6622300. Met dank aan het korps voor het versimpelen van de aanmeldprocedure! 

Mochten er nog vragen zijn, dan weten jullie ons te vinden...

--------------------------------------------------------------------

‘Volgens artikel 6 van de Regeling aanstellingseisen politie uit 2002 moet het korps potentiële opleidingskandidaten zonder MBO3- of VMBO/T-diploma een andere kwalificatie-optie aanbieden,’ onderstreept NPB-bestuurder Paul Lathouwers (uiterst rechts op bovenstaande foto, naast leden van de actiegroep Surveillant op de Kaart). ‘Helaas is dat artikel tot nu toe een dode letter geweest. De Politieacademie heeft sinds 2002 namelijk nog nooit een toelatingstest voor politieopleidingen aangeboden. Daardoor zijn al die jaren dus veel minder mensen voor zo’n opleiding in aanmerking gekomen dan het geval had kunnen zijn.’

Eenheid Den Haag
Lathouwers werd op artikel 6 attent gemaakt door collega Irma Neijman, de huidige voorzitter van de NPB-afdeling Den Haag. Die eenheid had het goede voorbeeld gegeven door twaalf collega’s zonder doorstroomperspectief een extern ingekochte toelatingstest voor een vervolgopleiding te laten afleggen.

Juridische actie gestart
In samenwerking met de actiegroepen Surveillant aan de Kant (SadK) en Surveillant op de Kaart (SodK) besloot Lathouwers een nieuwe poging te doen om met de werkgever tot een landelijke afspraak te komen. Vanaf maart van dit jaar begon hij de korpsleiding een reeks brieven te sturen met daarin het verzoek de vergeten toelatingstest voor meerdere talentvolle collega’s zonder MBO3- of VMBO/T-diploma nieuw leven in te blazen. Niet alleen zou dat recht doen aan de in 2002 afgesproken aanstellingseisen, maar het zou anno 2020 sowieso een verstandige zet zijn gezien de dringende behoefte aan meer uitvoerende capaciteit.

Extern ingekocht
Eerdere pogingen om de werkgever op dit punt in beweging te krijgen waren telkens mislukt. Het nieuwe NPB-initiatief bleek echter verrassend gauw resultaat op te leveren. ‘Eind vorige week werd duidelijk dat het korps ermee instemt dat de door ons aangemelde collega’s zich via een toelatingstest kunnen kwalificeren voor een doorstroomopleiding,’ vertelt Paul Lathouwers. ‘Begin deze week ontving ik het officiële besluit. De Politieacademie gaat de test niet zelf uitvoeren; daarvoor worden deskundigen van buitenaf ingehuurd. Afgesproken is dat de uitkomsten door de Politieacademie worden erkend.’

Snelle reactie werkgever
De NPB is blij dat de werkgever zo snel heeft gereageerd. ‘Dit besluit is goed voor zowel het korps als de betreffende individuele collega’s,’ aldus Lathouwers. ‘Wellicht zijn er nog meer collega’s die aanspraak willen maken op de toelatingstest. Die kunnen zich het beste even aanmelden bij de actiegroep Surveillant aan de Kant.’

Uiteraard kan de extra kwalificatiemogelijkheid ook van belang zijn voor mensen zonder MBO3- of VMBO/T-diploma die nog niet voor het korps werken. Lathouwers: ‘Volgens de NPB zou het goed zijn als ook die categorie potentiële nieuwe collega’s de kans krijgt via een toelatingstest hun geschiktheid aan te tonen. Daar blijven we ons dan ook zeker voor inzetten. Vooralsnog zijn we in ieder geval al heel blij dat we deze extra doorstroomkans voor de huidige collega’s hebben kunnen regelen.’