24 maart 2023

Met Europese politici in gesprek over geweld tegen de politie

Op dinsdag 7 maart vond in het gebouw van het Europees Parlement in Brussel een conferentie plaats over geweld tegen de politie. Dat gebeurde op initiatief van EU.Pol – het in 2021 opgerichte samenwerkingsverband van Europese politiebonden, waarbij ook de NPB is aangesloten. Onder de 70 deelnemers bevonden zich vier parlementsleden, afkomstig uit België, Nederland en Duitsland.

Goede contacten en doorzettingsvermogen zijn belangrijk als je iets wilt bereiken in de politiek. Dat blijkt wel uit het resultaat dat EU.Pol-voorzitter Peter Smets na een aantal lange discussies wist te boeken: een bijeenkomst in het gebouw van het Europese Parlement om over het geweld tegen politiemensen te spreken. Bedoeld als eerste stap om dat onderwerp in Europa op de politieke agenda te krijgen.

Belangrijk signaal
De conferentie In Defence of our Defenders werd georganiseerd in nauwe samenwerking met Assita Kanko, een Belgisch lid van het Europees Parlement. Naast mevrouw Kanko namen ook drie andere parlementsleden deel: Lena Düpont uit Duitsland en Jeroen Lenaers en Malik Azmani uit Nederland. Hun aanwezigheid was een belangrijk signaal dat er voor het geweld tegen de politie politieke belangstelling bestaat in Europa. Zij kunnen eraan bijdragen dat het onderwerp in het Europees parlement (meer) aandacht krijgt.

Tijdens de conferentie voerden niet alleen politici het woord, maar ook politiemedewerkers die tijdens hun werk met ernstige vormen van geweld waren geconfronteerd.

Verwondingen
De Portugees Artur Mato vertelde hoe hij tijdens een dienst samen met een collega bijna doodgeslagen was. Ze waren aangevallen door een groep mannen, die hun radio’s stuk trapten en hun schedels dreigden te kraken met bakstenen. Uiteindelijk wisten hun belagers hun dienstwapens af te pakken en begonnen die op hen te richten. Slechts met grote moeite lukte het Artur en zijn collega weg te komen. Artur kampt nog altijd met de verwondingen die hij toen opliep aan zijn hoofd en in zijn hersens.

Geen steun van de werkgever
Gaëlle Vandenbussche beschreef hoe ze in functie was aangevallen en hoe haar werkgever en het hele politieapparaat haar daarna volledig in de steek hadden gelaten. Ze had nauwelijks financiële of administratieve hulp gekregen en alle rekeningen (medische kosten, verzekeringen, revalidatie) zelf moeten betalen. Uiteindelijk had ze haar baan moeten opgeven. Maar ze blijft vechten voor de rechten van politiemensen en haar verhaal vertellen.

Gewelddadige dood
Oliver Slosse, chef van de op een na grootste politie-eenheid in Brussel, vertelde over de tragische manier waarop een jonge collega afgelopen zomer om het leven kwam. De 20-jarige politieman werd met een mes in zijn nek gestoken en overleed in het ziekenhuis. Slosse beschreef op indrukwekkende wijze hoe alle medewerkers door deze gebeurtenis geraakt waren en hoe belangrijk het was geweest om dit sterfgeval als een team te verwerken.

Veiligheidssituatie
Catherine De Bolle, het hoofd van Europol, leverde een bijdrage in de vorm van een videoboodschap. Daarin bracht ze hulde aan alle politiemedewerkers die tijdens hun werk gestorven waren en aan hun families. Ze benadrukte hoezeer de noodhulpdiensten werden gewaardeerd en bezwoer dat Europol zijn uiterste best zal blijven doen om de veiligheidssituatie van deze collega’s zoveel mogelijk te verbeteren.  

Europese maatregelen
EU.Pol ziet de conferentie op 7 maart als een belangrijke eerste stap op weg naar meer aandacht van het Europese Parlement voor het politiewerk in Europa. De aanwezige parlementsleden hebben toegezegd zich samen met EU.Pol sterk te willen maken voor maatregelen die het welzijn van politiemensen ten goede komen.

LIBE-commissie
Om te beginnen zal een serie vragen op dat gebied worden voorgelegd aan de zogenaamde LIBE-commissie van het Europees Parlement.  Dat is de commissie die zich bezighoudt met het beleid betreffende burgerrechten, justitie en binnenlandse zaken. EU.Pol is nauw betrokken bij het opstellen van deze vragen en kan niet wachten tot de antwoorden arriveren.

  • Met dank aan Alexia Hungerbühler van VSPB (Association of Swiss Police Officers)
  • Foto's: Europees Parlement
Meer over:
Internationaal