31 mei 2023

Eu.Pol wil Europese aandacht voor geweld tegen politie

Geweld tegen politiemensen is in heel Europa een hardnekkig en groeiend fenomeen. EU.Pol accepteert niet dat dit een vanzelfsprekendheid wordt. In mei heeft het samenwerkingsverband van Europese politievakbonden - mede opgericht door de NPB en Equipe - een resolutie ingediend bij het Europees Parlement om de politieke aandacht voor het probleem te vergroten.

Een deel van de Nederlandse delegatie op de algemene ledenvergadering van EU.Pol op 17 mei in Vilnius: (van links naar rechts) NPB-voorzitter Jan Struijs, NPB-kaderlid Michael Oz en NPB-hoofdbestuurder Koen Simmers.

-------------------------------------------------------------------

Bescherm de beschermers. Dat is vrij vertaald de titel boven de resolutie die EU.Pol heeft samengesteld. Daarna volgt een oproep aan de leden van het Europees Parlement om actie te ondernemen om het groeiende geweld tegen politiemensen een halt toe te roepen. Dat kunnen ze doen door bij nationale regeringen aan te dringen op gerichte steun aan politiemedewerkers die met dit geweld te maken krijgen.

Minimale voorwaarden
De resolutie van EU.Pol bevat een aantal minimale voorwaarden. Zo is het advies om goede registratie op te zetten om incidenten vast te leggen. Verder moeten de medische zorg, de juridische ondersteuning en arbeidsvoorwaarden rond verzuim en re-integratie perfect geregeld zijn. Ook gedegen onderzoek naar incidenten en de zorg voor een veilige werkomgeving horen bij de geformuleerde basisvoorwaarden.

Breed laten horen
Dat de situatie per Europees land verschilt, beseft EU.Pol. Maar het is wel belangrijk dat de gezamenlijke standpunten breed gehoord worden. 'Bovendien wordt actie richting het Europees parlement steeds belangrijker', laat NPB-bestuurder Albert Springer weten. 'Steeds meer wet- en regelgeving komt gewoon vanuit Europa. Dat betekent dat we ons daar ook duidelijk moeten laten horen. Ook als het om onze eigen nationale belangen gaat. Dat doen we dus via Eu.Pol.’ De resolutie is in zijn ogen een prima voorbeeld van een gezamenlijke internationale actie.

Albert Springer (midden). Tijdens de Eu.Pol-bijeenkomst in Vilnius werd hij als penningmeester van de politiebondkoepel opgevolgd door NPB-hoofdbestuurder Koen Simmers.

KLIK HIER voor de Defend Our Defenders-resolutie van EU-Pol.
Meer informatie over EU.Pol is te vinden op www.eupol.org.

Meer over:
Internationaal