Paul Lathouwers NPB-eenheidsbestuurder

Eindelijk oplossing FO Den Haag

Eerder berichtten wij jullie al over de problematiek waar een groep collega’s en wij mee worstelden binnen de FO (forensische opsporing) van de eenheid Den Haag. Gelukkig kwam er onlangs eindelijk een oplossing en een einde aan dit soms frustrerende traject.

Wat was er ook alweer aan de hand? In het voormalige regiokorps Haaglanden had de functie van deze collega's binnen FO de administratief-technische status gekregen. Ze waren bij de komst van de Nationale Politie dus niet meer in het bezit van een aanstelling voor de politietaak. Eerder in hun loopbaan hadden ze die executieve status wel gehad, omdat ze toen in het blauw werkten met een politiediploma op zak.

Executief maken
In de nieuwe organisatie zijn hun functies binnen FO wel aangewezen als executief. Zoals bekend is de status van een ambtenaar is in principe verbonden aan de functie die hij bekleedt. Ook voldoen deze collega’s aan de voorwaarden om executief te worden aangesteld. Daarom dachten wij dat het een koud kunstje zou zijn deze collega’s weer ‘executief te maken’. Maar dat bleek lastiger dan gedacht.

Stok achter deur
Vanaf begin 2016 zijn hierover allerlei gesprekken gevoerd. Toen dat niets opleverde heeft de NPB besloten de kwestie in te brengen in het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (het CGOP, het hoogste orgaan voor arbeidsvoorwaardenoverleg tussen werkgever en vakbonden in de politiesector). Daarnaast hebben wij in november 2016 het korps formeel verzocht deze groep collega’s weer executief te maken. Dit laatste om een stok achter de deur te hebben als er 'bovenlangs' geen oplossing kwam.

Verplichte examens
Groot nadeel van het ontbreken van een executieve status is het moeten volgen van de BOA-opleiding en daarvoor examen moeten doen. Dit vereist van de medewerkers een hoop extra tijd en energie en het kost het korps capaciteit. In afwachting van meer duidelijkheid hield de werkgever vol dat de collega’s vooralsnog gewoon op tijd de BOA-opleiding moesten volgen omdat ze anders hun bevoegdheid verloren om hun werk te doen. Sommigen begonnen dus maar weer aan dat verplichte nummer.

Ingebrekestelling
Ondanks alle gesprekken en de goede bedoelingen van een ieder was er in april van dit jaar nog geen definitieve oplossing. De collega’s besloten toen samen met de NPB het korps in gebreke te stellen wegens het niet tijdig beslissen op het verzoek om de collega’s weer executief te maken. Vanaf dat moment ging het hard: al snel kwam het bericht dat deze collega’s executief gemaakt moesten worden. Op 24 mei was het zover en werden de collega’s officieel beëdigd door het sectorhoofd.

Nog zoekende
Eind goed al goed gelukkig, maar het is jammer dat dit zo lang heeft moeten duren en zoveel energie heeft gekost. Helaas komt dit vaker voor binnen de huidige politieorganisatie. Wat is daarvan de oorzaak? Volgens mij komt het doordat de nieuwe politie vaak nog zoekende is en veel mensen niet weten welke bevoegdheden nu precies waar liggen.

Meer over:
OVW-rechten