1 februari 2019

Eerste monitorgesprek uitvoering CAO

Op maandag 28 januari heeft het eerste monitorgesprek over de uitvoering van de CAO politie plaatsgevonden tussen de minister van Justitie en Veiligheid, de korpschef en de voorzitters van de politievakbonden. Het overleg is onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt.

De afgelopen jaren zagen politiemensen dat bepaalde CAO-afspraken – geheel of gedeeltelijk - niet werden uitgevoerd. Als gevolg daarvan was er weinig vertrouwen meer in het nut van het sluiten van een CAO. De minister van Justitie en Veiligheid heeft toen het besluit genomen om zich persoonlijk verantwoordelijk te maken voor de uitvoering en realisatie van de nieuwe CAO. Voor veel politiemensen was onder meer die cruciale toezegging reden om uiteindelijk toch akkoord te gaan met het sluiten van de CAO.

Het monitorgesprek vond plaats aan de hand van afgesproken data waarop de gemaakte afspraken uitgevoerd moeten zijn. Daarbij gaat het om afspraken over de arbeidsvoorwaarden, maar ook over de afspraken die naar aanleiding van het herstelplan gemaakt zijn over het verlichten van de werkdruk.

Flink aantal stappen gezet
Tijdens het gesprek werd duidelijk dat sinds de ondertekening van de CAO op 1 november 2018 een flink aantal stappen is gezet om deze uit te voeren. De werkgever is met de afspraken aan de slag gegaan binnen de organisatie. Ook de politievakbonden zetten de nodige menskracht in om de uitvoering van de CAO snel te laten plaatsvinden.

Inhoudelijk op schema
Ook inhoudelijk ligt de voortgang vooralsnog op schema. Zo is de beloofde loonsverhoging en het 7 dagen in plaats van 4 dagen van tevoren vaststellen van de dagroosters (per 1 maart) ingeregeld en wordt begonnen met het aanstellen van 15 geestelijk verzorgers. Over deze resultaten is of wordt in deze weken zowel door de bonden als door de werkgever gecommuniceerd op de websites en intranet.

Netjes op tijd
Het eerste monitorgesprek heeft duidelijk gemaakt dat wat gerealiseerd moest zijn, ook is gerealiseerd binnen de afgesproken termijn. De partijen zijn dan ook positief over de eerste stappen die met de uitvoering van de CAO 2018-2020 zijn gemaakt. Tegelijkertijd is er ook het besef dat er nog veel en vaak complexe afspraken gerealiseerd moeten worden.

De monitorgesprekken gaan iedere vier maanden plaatsvinden. Zowel over de voortgang van de uitvoering van de CAO als over de monitorgesprekken wordt gecommuniceerd door zowel de werkgever als de bonden.

Meer over:
CAO