6 juli 2022

Eerste klas geslaagd voor doorstroomopleiding.

De eerste lichting van 22 studenten heeft de doorstroomopleiding van surveillant naar medewerker GGP afgerond. Uit handen van politiechef Frank Paauw van eenheid Amsterdam kregen ze hun bewijs van deelname. Dit volgt na een opleiding van negen maanden die als pilot in de hoofdstad was gestart. Met het slagen van deze eerste klas kan ook de proef als geslaagd worden gezien.

De alternatieve doorstroomopleiding van assistent naar agent is georganiseerd door de politievakbonden, het korps Amsterdam, ondersteunende diensten van de Nationale Politie, het Ministerie en de Politieacademie. In november vorig jaar begon de eerste pilotklas aan de opleiding. Zoals landelijk projectleider Caroline Bonekamp het verwoordde: "Waar we op dat moment precies aan begonnen wisten we nog niet maar we zaten vol energie en enthousiasme om dit doorstroomtraject te gaan ontwikkelen en snel te laten starten."

Creatief meedenken
Tijdens de uitreiking benadrukte ze dat de opzet van deze doorstroomopleiding zeker niet gemakkelijk was geweest. "Er was niet of nauwelijks ruimte om naast de reguliere PO21-opleiding andere opleidingen te ontwikkelen. Maar door de vasthoudendheid en extra inzet is het uiteindelijk toch gelukt." Iets wat ze zeker ook op het conto van de politievakbonden schrijft. "Die dachten creatief mee om dit traject mogelijk te maken."

Welkome aanvulling
Politiechef Frank Paauw zei heel blij te zijn met de 22 breder opgeleide en inzetbare agenten. Die vormen een zeer welkome aanvulling op de basisteams. Bovendien vormt deze klas de eerste van in totaal drie pilotklassen. Wat dus een mooi vooruitzicht vormt voor de toekomst.