11 juni 2018

NPB-alert: belasting vordert deel dwangsom

Heb je in 2017 een dwangsom van de werkgever ontvangen? Vraag de NPB dan om bezwaar te maken tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017. Dat moet gebeuren binnen zes weken na verzending van het aanslagbiljet. Het kan dus kort dag zijn.

Eerder berichtten wij over de uitspraak van het hof Amsterdam in een – onder meer – door de NPB aangespannen proefproces over de vraag of over de dwangsom loonbelasting verschuldigd is. Nadat eerder de rechtbank van oordeel was dat er wel loonbelasting mag worden geheven, heeft het hof te kennen gegeven dat dit niet is toegestaan. De Belastingdienst is in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het hof, waardoor er nog geen uitsluitsel is. In afwachting van het arrest en ter veiligstelling van je rechten raden we je – als de dwangsom in 2017 is betaald – aan om met hulp van de NPB bezwaar te maken tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017.

Is of wordt de dwangsom in 2018 uitbetaald dan is het niet nodig nu bezwaar te maken en kun je de ontwikkelingen afwachten. Uiterlijk in april 2019 komen we met een advies hoe in deze situatie te handelen.