21 februari 2024

Duurzaamheidsbudget: wat zijn jouw favoriete opties?

Vanaf 2025 krijgen politiemedewerkers jaarlijks € 377 netto toegekend om te besteden aan hun vakbondscontributie, fitheid en vitaliteit of verduurzamingsmaatregelen op het gebied van wonen en verkeer. Dat hebben de werkgever en de bonden afgesproken in de politie-cao 2024/2025. Welke investeringen in duurzaamheid moeten volgens jou zeker onder deze regeling vallen? Laat het ons weten!

Het budget van € 377 netto is opgebouwd uit het vitaliteitsbudget van €102 (waarde in 2025) en een toevoeging van € 275 die in de nieuwe cao is afgesproken. Is dit budget aan het eind van het jaar niet of niet helemaal besteed, dan vervalt het resterende bedrag. Je kunt deze voorziening dus niet gebruiken als extra spaarpotje. Wel wordt het mogelijk om maximaal vijf keer de waarde van het budget als voorschot op te nemen voor een duurdere aankoop - zoals een warmtepomp.

Het is de bedoeling dat je eerst zelf een aankoop doet en daarna de bon bij de werkgever indient. Vandaar dat vooraf zorgvuldig vastgesteld moet worden welke producten en diensten gelden als duurzaamheidsmaatregelen. Bekende voorbeelden zijn zonnepanelen en de warmtepomp. Welke andere aankopen die bijdragen aan verduurzaming komen volgens jou ook in aanmerking voor vergoeding vanuit dit netto budget? 

Uiteraard willen we deze voorziening zo aantrekkelijk mogelijk maken door haar goed te laten aansluiten bij de wensen op de werkvloer. Jouw input is daarbij van harte welkom!

Stuur jouw idee(ën) in via DIT DIGITALE FORMULIER!

Deze peiling staat open tot en met woensdag 6 maart. Daarna presenteren we de reacties aan de werkgever tijdens het eerstvolgende overleg over dit onderwerp. 

Individueel keuzebudget (IKB)
Het jaarlijks aan vitaliteit, duurzaamheid of solidariteit te besteden bedrag van 377 euro netto maakt deel uit van het individuele keuzebudget dat vanaf 2025 wordt ingevoerd bij de politie. Dit IKB kent naast een nominaal deel (vast bedrag, jaarlijks aangepast aan de cao-loonontwikkeling) ook een procentueel deel. Dat bestaat uit je vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlofdagen. Die worden vanaf 2025 maandelijks als budget beschikbaar gesteld en dus niet langer uitbetaald op twee vaste momenten in mei en november zoals nu nog het geval is. 

Het procentuele budget dat je daardoor opbouwt - zo genoemd omdat het maandelijkse bedrag een percentage van je salaris is - kun je naar eigen voorkeur op elk gewenst moment (geheel of gedeeltelijk) laten uitbetalen. Daarnaast kun je het ook (geheel of gedeeltelijk) besteden aan zaken waarvoor een fiscale vrijstelling bestaat, zoals opleidingen, vakliteratuur of het opwaarderen van de ov-kaart bij woon-werkverkeer naar eerste klasse. 

Meer over:
cao 2024-2025