10 november 2020

Doorwerkbonus doorgelicht

Zoals bekend hebben de bonden met de werkgever een doorwerkbonus weten af te spreken voor de huidige zestigplussers bij de Nationale Politie die niet onder de tijdelijke Regeling Vervroegd Uittreden (RVU 2021-2025) vallen. Hieronder alles wat er te weten valt over de toekenning van dit eenmalige bedrag van maximaal € 6.000 bruto.

Om in aanmerking te komen voor de doorwerkbonus moet je aan drie voorwaarden voldoen.

  • Op 31 december 2020 in vaste dienst zijn bij de Nationale Politie
  • Uiterlijk op 31 december 2025 de leeftijd van 65 jaar bereiken
  • Aan het werk zijn gebleven tot aan je AOW-gerechtigde leeftijd

Voor de toekenning van de doorwerkbonus is niet relevant hoeveel politiedienstjaren je hebt of hoeveel zogenaamde zware jaren. Ook collega’s die nog niet zo lang in dienst zijn of altijd een administratief-technische functie hebben gehad komen dus voor deze gratificatie in aanmerking.

Voor alle duidelijkheid: in de onderstaande drie gevallen kom je dus NIET in aanmerking voor de doorwerkbonus.

  • Als je op 31 december 2020 niet meer in actieve dienst bent maar met eindeloopbaanverlof.
  • Als je op 31 december 2020 niet meer in actieve dienst bent op basis van andere lopende afspraken over je uitstroom.
  • Als je wordt ontslagen om een andere reden dan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, bijvoorbeeld als er sprake is van strafontslag.

Bedrag van de doorwerkbonus
Het bedrag van de doorwerkbonus is een eenmalig gratificatie van € 6.000 bruto bij een gemiddeld dienstverband van 36 uur of meer. Werkte je (gemiddeld) minder dan 36 uur per week, dan wordt de bonus naar rato toegekend. De doorwerkbonus is niet pensioengevend.

  • Je gemiddelde dienstverband wordt vastgesteld over de periode van tien jaar direct voorafgaand aan het bereiken van je AOW-gerechtigde leeftijd. Hierbij wordt uitgegaan van je betrekkingsomvang per week op 31 december van elk van die tien jaren.
  • Wanneer je tijdelijk uit dienst bent geweest of nog geen tien jaar in dienst bent, wordt voor de berekening alleen het gemiddelde genomen over de jaren waarin je op 31 december wel in dienst was. Had je bijvoorbeeld in negen van de tien jaar voorafgaand aan je AOW-gerechtigde leeftijd een aanstelling op 31 december, dan wordt het gemiddelde over die negen jaren berekend.

Wanneer je een WAO- of WIA-uitkering hebt, dan geldt het dienstverband (of indien van toepassing de restverdiencapaciteit) op de datum van ontslag.

Toekenning doorwerkbonus
Wanneer je in aanmerking komt voor de doorwerkbonus wordt deze automatisch aan je toegekend op het moment dat je je AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Je ontvangt hiervan een besluit. De doorwerkbonus wordt uitbetaald als onderdeel van de eindafrekening die je vervolgens ontvangt.

Meer over:
RVU