19 mei 2022

Doorstroomtraject N2

Heb je een N2-politiediploma, dan kun je je via het doorstroomtraject N2 ontwikkelen naar de functie Medewerker GGP. Dit is een fulltime doorstroomtraject: je bent tijdens het traject dus niet inzetbaar voor je oorspronkelijke taak. Aanmelden is verplicht en kan eenmalig van 1 juni tot 15 juli 2022. Het bijwonen van een digitale voorlichtingsbijeenkomst wordt sterk aangeraden. Een stabiliteitsonderzoek maakt deel uit van de toelatingseisen.

Doelgroep
De doelgroep zijn alle medewerkers die in het bezit zijn van het diploma Assistent Politiemedewerker of daaraan gelijkgesteld volgens de Conversietabel 2007 én die zijn aangesteld in één van de volgende functies:

 • Assistent Beveiliging A of B;
 • Assistent GGP A of B;
 • Assistent Forensische Opsporing;
 • Assistent Intake en Service A of B (maximaal schaal 5). 

Planning
Begin 2022 startte een pilot in de eenheid Amsterdam. Deze pilot is onder andere bedoeld om het onderwijstraject te optimaliseren. Het is de bedoeling dat in 2022 in Amsterdam nog een groep start. Vanaf 2023 wordt gestart met deelnemers uit alle eenheden. Het streven is dat er op drie opleidingslocaties gedurende het jaar viermaal een klas start, dus twaalf klassen per jaar.

Naar verwachting zijn uiterlijk in 2025 alle potentiële kandidaten gestart met het doorstroomtraject N2 naar Medewerker GGP.

Het doorstroomtraject N2 van assistent naar medewerker GGP wordt in goede samenwerking georganiseerd door de politievakbonden, het korps, de ondersteunende diensten van de Nationale Politie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Politieacademie.

Toelatingseisen
Voor toelating heb je nodig:

 • het diploma Assistent Politiemedewerker (N2) EN
 • een regulier (niet zijnde politie-)diploma op minimaal Mbo3-niveau (of EVC gelijkwaardig) of een behaalde erkende NTI-toelatingstoets op minimaal Mbo3-niveau  (De NTI-toelatingstoets wordt door de organisatie georganiseerd. Je vraagt hem aan door een mail te sturen naar info@kombijdepolitie.nl met vermelding van ‘Aanmelden NTI-toelatingstoets doorstroomtraject N2’). Let op: andere toelatingstoetsen op minimaal mbo3-niveau worden niet geaccepteerd.) EN
 • alle RTGP-toetsen voor de huidige functie zijn behaald EN
 • er is sprake van voldoende functioneren. (Er is sprake van voldoende functioneren, tenzij er een onvoldoende beoordeling is of een procedure hiertoe is gestart.) EN
 • er mag geen intern onderzoek (VIK) lopen EN
 • er mag geen sprake zijn van langdurig verzuim.

Eerst een digitale voorlichtingsbijeenkomst bijwonen
Het is van groot belang dat je een voorlichtingsbijeenkomst bijwoont voordat je je aanmeldt voor dit doorstroomtraject. We gaan ervanuit dat je dit doet. Lukt het niet om aan te sluiten bij de digitale voorlichtingsbijeenkomst van jouw eenheid, dan sluit je bij een andere bijeenkomst aan. Deelnemen doe je via de linkjes in ditzelfde bericht op het intranet van het korps.

Tijdens de digitale bijeenkomst word je geïnformeerd over de toelatingseisen, het aanmelden, de aanmeldtermijn, de stabiliteitstoets, de inhoud van het traject, de examinering, de plaatsing en functie na afronding van dit doorstroomtraject en de loopbaanperspectieven.

De digitale voorlichtingsbijeenkomsten zijn op:

 • woensdag 25 mei 15.00-16.30 uur voor de eenheden Noord-Holland, Amsterdam, Midden-Nederland en Den Haag
 • dinsdag 31 mei 15.00-16.30 uur voor de eenheden Noord-Nederland en Oost-Nederland
 • donderdag 2 juni 15.00-16.30 uur voor de eenheden Oost-Brabant, Zeeland-West-Brabant, Rotterdam, Limburg, Landelijke Eenheid

Lukt het je niet eerder aan te sluiten, dan heb je op dinsdag 7 juni 15.00-16.30 uur een laatste mogelijkheid.

Aanmelden stabiliteitsonderzoek voor het doorstroomtraject N2
Om deel te nemen aan het doorstroomtraject N2, meld je je eerst aan voor een stabiliteitsonderzoek. Dit kan eenmalig gedurende zes weken: van 1 juni t/m 15 juli 2022. Je gaat hiervoor naar Youforce > Self Service > Loopbaan > tegel ‘Aanmelden N2 stabiliteit’.

Bij aanmelding worden een aantal (persoons)gegevens gevraagd en word je gevraagd naar de noodzakelijk toelatings- en geschiktheidsdocumenten. Vervolgens krijg je de mogelijkheid om aan te tonen dat je voldoet aan de toelatings- en geschiktheidsvereisten.

Voldoen aan eisen functie Medewerker GGP
Voor deelname aan dit traject is het namelijk van belang dat je voldoet aan de gestelde eisen voor de functie Medewerker GGP. Dit stabiliteitsonderzoek (psychologisch onderzoek) is onderdeel van het geschiktheidsonderzoek. Je wordt hiervoor na enige tijd uitgenodigd.

Is de uitslag van de stabiliteitstoets positief, dan geef je dit door en upload je de uitslag. Dit doe je via in Youforce > Self Service > Loopbaan > tegel Aanmelden N2-traject N3.

Is de uitslag negatief, dan kun je eenmalig een nieuw stabiliteitstoets doen. Dit kan pas één jaar na het eerste stabiliteitsonderzoek.

Voldoe je aan de eisen en val je in de doelgroep, dan kun je het doorstroomtraject N2 volgen. De plaatsing voor het traject is op basis van politiedienstjaren (per eenheid) en vraagt een zorgvuldige planning en afstemming uit oogpunt van continuïteit. De planning van het doorstroomtraject N2 wordt afgestemd met jouw eenheid. Zodra je aan de beurt bent, word je hiervoor uitgenodigd.

Inhoud doorstroomtraject N2
Je volgt de inhoud van het reguliere opleidingstraject PO21 en je wordt geëxamineerd op de assessments Q3 t/m Q5.

Je volgt fulltime onderwijs. Dit is dus 38 uur per week. Je dienstverband wordt tijdelijk, voor de duur van de opleiding, verhoogd. Tijdens het traject ben je dus niet inzetbaar op je oorspronkelijke taak. Binnen het doorstroomtraject N2 blijft de Politieacademie verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de examinering. Je leert zo veel mogelijk in de praktijk. 

Locaties theoretisch onderwijs
Het theoretisch onderwijs (docentlocaties) voor doorstroomtraject N2 wordt in drie eenheden georganiseerd:

 • Amsterdam voor de eenheden Amsterdam, Midden-Nederland, Noord-Holland en Den Haag
 • Oost-Nederland voor de eenheden Oost-Nederland en Noord-Nederland 
 • Oost-Brabant voor de eenheden Oost-Brabant, Limburg, Zeeland West-Brabant en Rotterdam).

De exacte locaties zijn nog niet bekend. Het is ook mogelijk dat er onderlinge uitwisselingsmogelijkheden zijn. 

Het praktijkonderwijs wordt in de eenheden zelf georganiseerd. Dit gebeurt op door de eenheden vast te stellen locaties of leer- ontwikkelplekken

Aanstelling en plaatsing na doorlopen doorstroomtraject N2
Heb je het doorstroomtraject afgerond, dan ben je inzetbaar om als medewerker GGP te werken in een basisteam. Na het behalen van het doorstroomtraject volgt dan ook aanstelling in de functie Medewerker GGP in een basisteam in jouw eenheid. Hierbij wordt rekening gehouden met jouw voorkeur en een passende afstand woon-werkverkeer. Op deze manier krijgen de basisteams collega´s die zorgvuldig voorbereid zijn op hun taakuitvoering binnen het team.

Als je het doorstroomtraject N2 niet behaalt, dan blijf je in je huidige functie.

Loopbaanperspectief
Na twee jaar aangesteld te zijn geweest als Medewerker GGP volgt bij voldoende functioneren aanstelling in de functie Generalist GGP op je eigen werkplek in het basisteam. Als Generalist zal er nog een leer- ontwikkeltraject moeten volgen om te voldoen aan het niveau van de basispolitieopleiding PO21 (mbo4). Acht jaar na aanstelling in deze functie word je bij voldoende functioneren en mits je het niveau van de basispolitieopleiding P021 Mbo4-niveau hebt aangetoond, aangesteld in de functie Senior in één van de vakgebieden in LFNP-domein Uitvoering waar je op dat moment werkzaam bent. Na het behalen van het N4-politiediploma kun je solliciteren op een Senior functie.