Paul Lathouwers NPB-eenheidsbestuurder

Doorstroomperspectief voor boa’s (en andere niet-surveillanten)

Dit voorjaar heeft de actiegroep SODK (surveillant op de kaart) in samenwerking met de NPB weten af te dwingen dat collega’s die niet beschikken over een MBO3- of VMBO/T-diploma de kans krijgen om zich via een toelatingstest te kwalificeren voor de doorstroomopleiding tot agent. Slagen ze voor die test, dan worden ze gelijk gesteld aan mensen die wel aan de diploma-eis voldoen en kunnen ze het verdere selectietraject in.

Het korps lijkt de toelatingstest nu echter enkel aan te bieden aan surveillanten. Dit is wat ons betreft NIET juist. Iedere collega moet deze mogelijkheid kunnen benutten – dus ook boa’s binnen het korps en andere niet-surveillanten. De bepaling over de toelatingstest uit de rechtspositie maakt immers geen enkel onderscheid tussen surveillanten en andere collega’s.

‘Kandidaten die niet voldoen aan de in het eerste of tweede lid gestelde eisen (= diploma-eisen – PL), kunnen een toelatingstoets afleggen bij de Politieacademie. Indien deze toets met goed gevolg wordt afgelegd, voldoet de kandidaat aan de eisen met betrekking tot het vooropleidingsniveau.’

Momenteel proberen wij het korps in goed overleg te bewegen tot het op de juiste wijze uitvoeren van de rechtspositie. Lukt dat niet, dan zijn we helaas genoodzaakt juridische procedures op te starten.

Wil je hierop reageren of zit je met vragen? Neem contact met ons op via Surveillantaandekant@politiebond.nl.

Meer over:
Blog