3 augustus 2023

Doe mee aan onze PDC-enquête!

Het wordt steeds duidelijker dat de werkgever grote organisatorische veranderingen wil doorvoeren binnen het Politiedienstencentrum. Uiteraard is de NPB erop gebrand daarbij tijdig en effectief op te komen voor de belangen van zijn leden (en hun collega’s). Ben jij een PDC-collega? Help ons dan aan de informatie die we daarvoor nodig hebben. Doe mee aan onze digitale zomerpeiling over de stand van zaken op de werkvloer binnen het PDC.

LET OP: onze zomerpeiling is niet alleen bedoeld voor PDC-collega’s die onder de NPB-afdeling Bedrijfsvoering vallen. We zijn ook benieuwd naar de ervaringen van PDC-collega's die (op eigen verzoek) bij een regionale NPB-afdeling zijn ingedeeld.

Reorganisaties kunnen voor medewerkers ingrijpende wijzigingen meebrengen in  takenpakketten, formatie en arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Her en der zijn PDC-medewerkers al geconfronteerd met ombouwplannen of met de aankondiging van meer organische veranderprocessen die allerlei vragen oproepen over hun rechtspositie. Onze digitale zomerpeiling is bedoeld als een nulmeting: een inventarisatie van de stand van zaken, van waaruit de bond effectief verder kan werken.

KLIK HIER om mee te doen!

Identificatie vereist
Om teleurstellingen te voorkomen: wie wil meedoen aan deze ledenpeiling, moet bereid zijn zich te identificeren door het vermelden van zijn naam en postcode. Gebeurt dat niet, dan kan de NPB niet instaan voor de kwaliteit/geloofwaardigheid van de uitkomsten en verliezen die ook aan zeggingskracht richting de werkgever. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het waarborgen van de identiteit van de deelnemers en NIET GEDEELD MET DERDEN – en zeker niet met de werkgever.

Doe dus mee en help ons bij het zo goed mogelijk behartigen van jullie belangen. Bij voorbaat dank voor de moeite!

Met vriendelijke bondsgroet,

Twan Martens,
voorzitter NPB-afdeling Bedrijfsvoering
(op onderstaande foto in actie tijdens het NPB-ledencongres in 2022)