19 mei 2020

Dirk van Oostaijen NPB-erelid

Oud-collega Dirk van Oostaijen (71) is vanochtend vanwege zijn grote verdiensten voor de NPB benoemd tot erelid van onze vereniging. Dat gebeurde tijdens een videovergadering van de bondsraad van de NPB. Dirk nam daaraan deel vanuit Den Haag, samen met (op gepaste afstand van elkaar) een aantal kaderleden van de gelijknamige NPB-afdeling.

Waarom hem zo uitdrukkelijk op het hart was gedrukt bij deze vergadering aanwezig te zijn, werd Dirk pas duidelijk toen opeens bondsvoorzitter Jan Struijs binnenstapte, die hem (op gepaste afstand) namens de leden uitgebreid begon te bedanken voor zijn indrukwekkende bijdrage aan het vakbondswerk van de NPB. De voorzitter bracht de nodige ingepakte spullen mee, al kon van letterlijk overhandigen natuurlijk geen sprake zijn. Desalniettemin was Dirk erg blij met de eremedaille, het feestboeket en last but not least het feestgebak.

Hieronder enige loftuitingen voor Dirk vanuit het hoofdbestuur en vanuit de afdeling Den Haag.

Waarom juist Dirk als erelid? Dirk is sinds 1 september 1971 lid van de NPB. Dat op zich is al erg mooi, bijna 50 jaar lid. Maar de werkelijke verdienste zit hem in het feit dat Dirk in alles de stille kracht achter de schermen is. Als je een DNA mocht ontwerpen voor een kaderlid van de NPB, dan zou je vermoedelijk het DNA van Dirk als voorbeeld gebruiken. Dirk is het type niet lullen maar poetsen, hoewel hij met alle liefde een praatje maakt.

De laatste jaren heeft Dirk steevast deel uitgemaakt van de landelijke actiecomités namens de gezamenlijke bonden. Dirk is er dan bijna altijd, ook al duurt zo’n actietraject soms maanden achter elkaar. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Dirk is nooit de kartrekker tijdens dit soort activiteiten, maar wel de onmisbare kracht op de achtergrond. Altijd aanspreekbaar
en bereid om de spreekwoordelijke ‘handen uit de mouwen te steken’.

Tientallen jaren was hij actief binnen het bestuur van de NPB-afdeling Haaglanden/Den Haag. Veel collega’s zijn dankzij Dirk lid geworden van de NPB, want als hij iets aan je vroeg dan kon je eigenlijk geen nee zeggen. Dirk heeft wat dat betreft een grote overredingskracht. Ook was hij vele jaren namens de NPB lid van de Bezwaren Advies Commissie.

Het adviesorgaan 50+ is een van de andere NPB-initiatieven waarin Dirk veel tijd en energie gestoken heeft. Mede door zijn actieve en nooit aflatende enthousiasme en veranderbereidheid is die denktank inmiddels omgebouwd tot een netwerkorganisatie.

Dirk is een gevoelsmens met het hart op de goede plek, sociaal bewogen en met oog voor de werkers in de politieorganisatie. Een van zijn hobby’s is het penningmeesterschap van de afdeling golf van de Haagse Politie Sport Vereniging (HPSV). Dirk is namelijjk een van de weinige SP-leden die de golfsport beoefent.

Dirk, bedankt voor je jarenlange tomeloze inzet voor onze vereniging en je bewonderenswaardige en inspirerende passie voor het vak en de vakbond!

Meer over:
Vereniging