1 juni 2022

Dikke voldoende voor nieuwe politie-cao

De leden van de vier politiebonden hebben zich in overweldigende meerderheid akkoord verklaard met het op 4 mei bereikte onderhandelingsresultaat voor een nieuwe politie-cao. Tijdens digitale ledenpeilingen stemde gemiddeld 90 procent van de deelnemende collega’s voor een definitieve ondertekening van het afsprakenpakket. Die vindt plaats op woensdag 8 juni.

De afgelopen dagen namen de NPB, ACP, ANPV en Equipe ieder op hun eigen manier een officieel besluit binnen hun vereniging. In alle gevallen werd unaniem besloten akkoord te gaan. In het geval van de NPB gebeurde dat op woensdag 1 juni door de ledenvertegenwoordigers in de bondsraad.

Response
Een belangrijke rol bij de finale besluitvorming speelde de uitkomst van de digitale ledenraadplegingen die de bonden tussen 14 en 30 mei hielden – ieder op eigen houtje.

Het enquêteformulier van de NPB werd door 5.146 leden ingevuld. Dat is 19 procent van de achterban. Een prima opkomst, al is het zeker niet de hoogste response ooit. Bij de cao-ledenpeiling in 2018 bijvoorbeeld bracht 29 procent van de NPB-leden zijn stem uit. Vorig jaar deed 15 procent mee aan de digitale enquête over de politie-cao voor 2021.

Massale steun
De kernvraag in de ledenpeiling was: vindt u het onderhandelingsresultaat goed genoeg om te laten ondertekenen door uw bond? Over de hele linie antwoordde negentig procent van de respondenten daar instemmend op. Acht procent vond het gemaakte afsprakenpakket onvoldoende voor een akkoord. Twee procent had daar naar eigen zeggen geen duidelijk oordeel over.

Volgende week woensdag (8 juni) zullen minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, korpschef Henk van Essen en de voorzitters van de bonden in Den Haag het akkoord ondertekenen.

Hieronder de uitslag per politiebond.

 • NPB
  Voor: 91,8 procent
  Tegen: 6,4 procent
  Weet niet/geen mening: 1,8 procent
  Opkomst: 18,6 procent
 • ACP
  Voor: 86,49 procent
  Tegen 13,28 procent
  Weet niet/geen mening: 0,23 procent
  Opkomst: 12,46 procent
 • ANPV
  Voor: 86,87 procent
  Tegen: 8,22 procent
  Weet niet/geen mening: 4,92 procent
  Opkomst: 25,93 procent
 • Equipe
  Voor: 92,52 procent
  Tegen: 5,69 procent
  Weet niet/geen mening: 1,8 procent
  Opkomst: 34,47 procent
Meer over:
cao2022