14 januari 2021

Definitief uitstroombeleid goed nieuws voor politiestudent

Het uitstroombeleid voor de politiestudent wat eerder met de werkgever mondeling is overeengekomen, staat nu officieel in de beleidsstukken van de politie. En dat is fantastisch nieuws! Daarmee wordt er zekerheid gegeven aan de lichtingen 1841 tot 2021 die nu zullen uitstromen met het N4- diploma én daarna als generalist (hoofdagent) zullen worden aangesteld met het daarbij behorende salaris.

De afgelopen twee jaar trokken politiestudenten massaal bij de NPB aan de bel over de zogenaamde wisseltruc rondom in- en uitstromen van de politieopleiding. Nieuwe studenten die vanaf 2021 naar de opleiding gaan stromen allemaal uit op N4 maar voor de huidige studenten die N3 volgen was het lange tijd onduidelijk of ze ook als N4 zouden uitstromen en welke functie ze dan krijgen na afronden van de opleiding.

Na het inventariseren van alle meldingen hebben de politiebonden de afgelopen maanden hierover meerdere gesprekken gevoerd met de directie van de Politieacademie en de korpsleiding. Eerder informeerden wij jullie al over de overeengekomen resultaten, maar ontstond hierover vanuit het werkveld onduidelijkheid en rumoer. Nu de afspraken zijn vastgelegd is er eindelijk duidelijkheid voor deze studenten.

Aanstellingsbesluit
De genoemde groep studenten ontving een aanstellingsbesluit op N3 bij aanvang van de opleiding. Door de afspraken die wij met de werkgever hebben gemaakt kunnen zij nu uitstromen als N4. Wanneer lichtingen starten met de laatste 2 tertielen ‘oud’ onderwijs (nu quartielen), of wanneer lichtingen gedeeltelijk omgepoold gaan worden naar het nieuwe onderwijs, ontvangen zij vanaf dat moment ook een aanstellingsbesluit op N4. Na afronding van de opleiding vindt aanstelling plaats in de functie van generalist met bijbehorende inschaling in schaal 7.

Salaris tijdens opleiding
Hierbij was voor de bonden belangrijk dat ook een passend salaris wordt aangeboden tijdens de opleiding aan hen die nu salaris ontvangen vanwege twee jaar werkervaring voorafgaande aan de politieopleiding. De werkgever heeft dan ook officieel bevestigd en bekrachtigd dat vanaf het moment dat men de bovengenoemde aanstelling ontvangt en start met het onderwijs op N4, daar ook per direct het salaris van N4 bij hoort. Nogmaals dit is relevant voor de studenten die een afwijkende inschaling hebben wegens werkervaring. Voor studenten die normaal zijn ingeschaald is er geen sprake van een wijziging omdat studenten N3 en N4 hetzelfde salaris ontvangen in het derde leerjaar. In onderstaand schema is duidelijk gemaakt wanneer dit allemaal gaat plaatsvinden.

Loopbaanpad
Alle politiestudenten vallen daarnaast verder onder het zogenaamde ‘overgangsbeleid’ welke de politiebonden al eerder hebben afgesproken voor de allround politiemedewerker N4. Dit overgangsbeleid houdt in dat je bij het voldoen aan de voorwaarden, automatisch doorstroomt naar de functie van senior (de rang van brigadier). Meer informatie hierover op het intranet en onze website.

HTVP
HTVP-studenten waren al op N4 aangesteld en zij stromen ook uit als generalist (hoofdagent).

Extra tertielen en ompooling
Bovenstaande ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er extra werkdruk ontstond binnen de politieacademie. Wij beseffen dat alle trajecten, oud onderwijs, ompolen en nieuw onderwijs, veel werk genereren. Het vraagt veel van de politiestudent en van de docent. Mochten jullie de komende tijd tegen zaken aanlopen die (nog) niet goed gaan, contact dan ons politiestudentenloket studenten@politiebond.nl.

Meer over:
CAO