11 april 2018

AFMP zoekt secretaris/ penningmeester

Bij defensiebond AFMP wordt binnenkort de dubbelfunctie van secretaris en penningmeester vacant en daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

AFMP (Algemene Federatie Militair Personeel) wil als vakbond snel inspelen op een steeds wisselende omgeving. We streven er dan ook naar de vereniging, waarin alle krijgsmachtonderdelen zijn vertegenwoordigd, te optimaliseren. De secretaris/penningmeester speelt een belangrijke rol in dit proces en is daarin de ‘drijvende kracht’.

De aandacht dient de komende tijd vooral uit te gaan naar het faciliteren en optimaliseren van de vereniging. De secretaris/penningmeester werkt intensief samen binnen het Dagelijks Bestuur, heeft een uitvoerende en coördinerende rol richting Algemeen Bestuur en onderhoudt direct contact met de vertegenwoordigers van de leden van de vereniging. De secretaris/penningmeester voert het secretariaat van de belangrijkste verenigingsorganen van de vereniging AFMP en is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de statuten en de reglementen.

Het Bestuur van AFMP wordt gevormd door benoemde bezoldigde- en onbezoldigde leden van de vereniging. Het Algemeen Bestuur bestaat uit negen door de bondsvergadering gekozen leden. Drie leden van het Algemeen Bestuur zijn bezoldigd, zij vormen het dagelijks bestuur. Verder is er sprake van een intensieve samenwerking met de Marechausseevereniging (MARVER). Het Algemeen Bestuur is belast met het besturen van de bond en legt daarvoor verantwoording af aan de Bondsvergadering. Met MARVER en de Nederlandse Politiebond (NPB) wordt samengewerkt binnen FNV Veiligheid.

De beoogde kandidaat beschikt over de volgende vereisten en kwaliteiten.

Formele vereisten
De beoogde kandidaat:
- Onderschrijft de grondslag en de kernwaarden van AFMP;
- Heeft bij voorkeur ruime ervaring binnen de vereniging;
- Kan werkzaamheden verrichten op HBO werk- en denkniveau;
- Heeft nadrukkelijk affiniteit met vakbondsbelangen en de positie van werknemers; en beschikt over kennis van actuele ontwikkelingen in de Nederlandse en Internationale arbeidsverhoudingen;
- Heeft ruime werkervaring, bij voorkeur opgedaan in een overeenkomstige functie binnen een organisatie of instelling die v.w.b. de inhoud van de functie vergelijkbaar is met de functie van secretaris/penningmeester. De kandidaat dient kennis en inzicht te hebben van de defensieorganisatie in de volle breedte.
- Beheerst de Nederlandse taal uitstekend;
- Heeft affiniteit met het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen;
- Dient een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Vaardigheden
De kandidaat dient te beschikken over bestuurlijke en communicatie vaardigheden en probleemoplossend vermogen en voldoet aan de volgende criteria:
- Omgevingsbewust, politieke sensitiviteit;
- Resultaatgericht, daadkrachtig, inspirerend en vernieuwend;
- Bruggenbouwer, gericht op samenwerking, open en zichtbaar aanwezig en benaderbaar;
- Neemt initiatieven, is ondernemend en pragmatisch;
- Strategisch en tactisch sterk, houdt de grote lijn vast en is in staat besluiten te nemen;
- Weet processen uitstekend te bewaken;
- Teamspeler die ook goed zelfstandig kan werken;
- Integer, betrokken, loyaal, stressbestendig en flexibel;
- In staat relaties te onderhouden en verdiepen;
- Stelt zich open op, staat open voor de mening van anderen en stemt goed af;
- Goed inlevingsvermogen, in staat tegengestelde belangen te overbruggen;
- Overtuigingskracht, kan functioneren als stevige gesprekspartner op verschillende niveaus.

Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, wordt een salaris (conform FNV-CAO) geboden dat in overeenstemming is met het niveau van de functie. Daarnaast wordt een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden geboden.

Procedure
Voor nadere informatie over de profielschets en procedure kunt u contact opnemen met José Woudt via e-mailadres jwoudt@fnvveiligheid.nl en/of telefoonnummer 06–51 21 84 05. Reacties op deze vacature ontvangen wij graag voor 6 mei aanstaande. De eerste gesprekken worden gehouden op 24 en 25 mei a.s. aan het kantoor van de AFMP in Utrecht.