7 maart 2019

Korpsleiding akkoord met deelname pensioenprotest vakbonden

De korpsleiding geeft medewerkers de ruimte om deel te nemen aan de Nationale Pensioencursus die gehouden worden op 18 maart. Het is een onderbreking van het werk, maar de korpsleiding vindt het belangrijk dat medewerkers zich goed laten informeren. Daarbij zijn wel een aantal afspraken gemaakt om een en ander in goede banen te leiden: Deelname aan de Nationale Pensioencursus mag je in BVCM verantwoorden als buitengewoon verlof vanwege deelname aan een vakbondscursus (artikel 35 lid 3 Barp). Dit geldt ook voor de reistijd vanaf de opstapplaats tot het Malieveld en vice versa. Je kunt hiervoor de code FACI gebruiken (dienstbelang uit).

Studenten/opleiding
Politieaspiranten of politiemedewerkers in opleiding bij de Politieacademie kunnen ook deelnemen aan de manifestatie. In de meeste gevallen kan deelname voor de onderwijsadministratie worden verantwoord als activiteiten in het kader van een maatschappelijke oriëntatie. Of dat kan is afhankelijk van het onderwijscurriculum waar je in zit. Om misverstanden te voorkomen raden we je aan om even contact op te nemen met je onderwijscoördinator.

Hesjes
Het is toegestaan om tijdens de Nationale Pensioencursus je uniform met dienstwapen te dragen (gelieve GEEN portofoon). Omdat voor het publiek duidelijk moet zijn dat je actievoert, moet je een actiehesje over het uniform dragen. Deze actiehesjes worden door de politievakbonden verstrekt. De collega’s die in burger deelnemen gelieve geen dienstwapen en geen portofoon mee nemen. Ook de collega’s in burger krijgen een actiehesje.

Oproep
De politievakbonden roepen alle politiemedewerkers op om op maandag 18 maart naar deze Nationale Pensioencursus voor veiligheidssectoren op het Malieveld in Den Haag te komen. Met deze door vakbonden uit diverse sectoren georganiseerde manifestatie vragen zij bij het kabinet aandacht voor een pensioen passend bij de zwaarte en hoge risico’s van o.a. het politievak. Bij de actie staan centraal: duurzame inzetbaarheid, pensioenbeleid en doorstroombeleid.

De manifestatie start om 12:00 met presentaties, informatiestands, voorlichtingen, demonstraties en natuurlijk ook muziek en sprekers. Beroepstrots en vakmanschap voeren daarbij de boventoon. Bij de manifestatie sluiten ook medewerkers aan van defensie (leger, luchtmacht en marine), brandweer, ambulance en andere hulpverleningsdiensten aan.

De politie is in de pensioendiscussie niet rechtstreeks betrokken. Duidelijk is echter dat afspraken over een goed pensioen van groot belang zijn voor de politiesector.

Registratie bij de vakbond:
Om deel te nemen aan de actie moet je je via deze link aanmelden bij de het Landelijk Actiecentrum van de politievakbonden (LAC). Busvervoer naar Den Haag is geregeld door de bonden zelf. We roepen je nadrukkelijk op om daar gebruik van te maken, ook gezien de verkeers- en parkeerdruk in Den Haag en de werkzaamheden aan de Koningstunnel. Meer informatie kun je vinden op de sites van de bonden.

 

Meer over:
Pensioen