Jos de Blank Redacteur

De kracht van het poldermodel

Europa staat de laatste tijd volop in de schijnwerpers. Al is dat dan wel met een extra ‘pa’ als toevoeging. Maar ook als de toegevoegde echo verdwijnt, blijft de klank na-ebben. Hoe je het ook wendt of keert, de EU is van grote invloed op ons reilen en zeilen. Ook voor de politie. Hoe kun je dan als politievakbonden op de meest effectieve manier invloed uitoefenen op dat Europese beleid? Het thema staat centraal tijdens de bijeenkomst van EU.Pol, het samenwerkingsverband van Europese politiebonden, in Den Haag.

NPB-voorzitter Nine Kooiman tekent de intentieverklaring voor de start van een Europese dialoogtafel voor de politie.

Onder een stralend zonnetje gaat het gesprek met de Belgische EU.Pol-voorzitter Peter Smets al snel over de grote onderlinge verschillen tussen politieorganisaties en politievakbonden in Europa. Een verhaal dat door Koen Simmers, NPB-hoofdbestuurder en EU.Pol-penningmeester, alleen maar wordt bekrachtigd. “Een situatie zoals wij kennen, is voor de andere deelnemende bonden gewoon onvoorstelbaar. In sommige Europese landen gaat een korpschef gewoon niet om met iemand van een vakbond. Daar staan alle hiërarchische muren nog loodrecht overeind. En heb je ook als vakbondsvertegenwoordiger weinig status.”

Europese invloed
Die invloed kunnen ze op Europees niveau zeker wel krijgen. Vanwege het open oor dat beleidsmakers en -uitvoerders van de EU hebben, stelt Han Busker, strategisch adviseur bij het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). De opzet van een zogenoemde ‘dialogue table’ waaraan werkgevers, vakbonden en EU-bestuurders aanschuiven, zou daarin een perfecte stap zijn. “Daar kunnen voorstellen en ideeën direct met de verantwoordelijke bestuurders en hun ambtenaren worden besproken. Die daar ook voor open staan.”

De Europese vertegenwoordigers van werkgevers en Eu.pol-bonden scharen zich achter de intentieverklaring.

Poldermodel
Om het nut van de directe dialoog tussen werkgevers en vakbonden te illustreren, vertellen bestuursleden van de vier politiebonden. Het wereldberoemde poldermodel wordt vanuit de praktijk in de schijnwerpers gezet. Waarbij verschillende collega’s uit andere landen hun verbazing laten blijken. “Dus jullie praten echt rechtstreeks met de korpschef en vertegenwoordigers van de regering”, is de vertaling van een van de vragen vanuit de zaal. Waarop de presenterende Nederlandse groep van Miriam Barendse (Equipe), Ramon Meijerink (ACP) en Albert Springer (NPB) met gepaste trots het bevestigende antwoord geeft.

Het kost vervolgens weinig overtuigingskracht om het internationale gezelschap van vakbondsbestuurders en werkgeversvertegenwoordigers een intentieverklaring te laten tekenen. Waarmee de Eu.pol-leden symbolisch hun bereidheid tonen om inderdaad een Europese ‘dialoogtafel’ voor de politie te starten.

Meer over:
Blog