12 juni 2020

Coulanceregeling Intelligence in de maak

De werkgever heeft besloten ook een financiële tegemoetkoming toe te kennen aan de Intelligence-medewerkers die niet als gedupeerde deelnamen aan het proefproces van de NPB over deze kwestie, maar wel jarenlang ten onrechte geen Toelage Bezwarende Functie (TBF) uitbetaald hebben gekregen.

Eind vorig jaar oordeelde de Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in ambtenarenzaken – dat de Nationale Politie in 2013 ten onrechte had besloten dat de functies in het vakgebied Intelligence geen aanspraak gaven op een Toelage Bezwarende Functie (TBF). Ruim honderd collega’s die zich in 2014 bij de NPB hadden gemeld als gedupeerde en deelnemer aan een proefproces, kregen door deze uitspraak recht op een nabetaling van duizenden euro’s.

Geen algemene aanspraak
Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep had geen gevolgen voor de overige gedupeerden. Zij kregen daardoor niet dezelfde aanspraak op een volledige vergoeding als de collega’s die samen met de NPB vijf jaar lang hadden geprocedeerd. Sterker nog: de uitspraak leverde deze collega's juridisch geen enkel voordeel op.

Tegemoetkoming
Om deze ongelijkheid te verzachten, heeft de werkgever besloten een coulanceregeling te treffen en ook deze medewerkers een financiële tegemoetkoming toe te kennen. Het is nog onduidelijk om wat voor bedrag(en) het gaat. Om teleurstellingen te voorkomen: deze uitkering kan dus minder zijn dan volledige vergoeding van het misgelopen bedrag. Het korps is voor deze collega’s (juridisch) nergens toe verplicht.

Zodra we meer weten over deze positieve ontwikkeling melden we dat uiteraard!

KLIK HIER voor meer achtergrondinformatie!

Meer over:
Rechtspositie