Frank Kuiper NPB-eenheidsbestuurder

Coulancebeleid ProFit te mager

Stel: je bent al een paar jaar bezig met de basisopleiding en hebt al je proeves, examens en praktijkperiodes met uitstekende cijfers doorlopen. Dan wordt er pakweg een jaar voor je afstuderen een pittige conditietoets aan het curriculum toegevoegd en blijk jij niet op tijd in staat voor één bepaald onderdeel van die toets de vereiste score te halen. Hoe rechtvaardig is het dan dat je daardoor een loopbaan binnen de politie aan je neus voorbij ziet gaan?

Dit is geen hypothetisch verhaal. Een aantal politiestudenten heeft zich bij de NPB gemeld omdat ze tot hun verbijstering in een Kafkaësk soort situatie zijn beland: met vlag en wimpel door de basisopleiding gekomen en dan vlak voor de finish struikelen over één onderdeel van een conditietoets die in hun laatste jaar is ingevoerd. Sommige collega’s hebben van de Politieacademie zelfs al een voorgenomen besluit tot beeïndiging van de opleiding ontvangen.

Drie keer per week sporten
De conditietoets in kwestie is Professioneel Fit, bestaande uit squats, push-ups, sit-ups, burpees, pull-ups, 500 meter roeien en 1.600 meter hardlopen. Het bijbehorende eisenpakket werd begin 2016 door de Politieacademie aan de opleiding toegevoegd om studenten ertoe aan te zetten minstens drie keer per week te sporten, aldus Antoinette Ingwersen, hoofd Basis Politieonderwijs.

Harde lijn
Dat is op zich een prima doelstelling, maar de NPB heeft wel grote moeite met de harde lijn die nu wordt gehandhaafd tegen de afstudeerkandidaten die er niet in geslaagd zijn om in twee tertielen alle onderdelen van ProFit te halen. Zelfs al hebben ze overduidelijk extra getraind, dan nog lopen ze het risico ander werk te moeten zoeken omdat ze vijf seconden te langzaam zijn op de 1.600 meter.

Quickscan
De enige coulance die de Politieacademie tot nu toe heeft getoond betreft studenten met een lichamelijke beperking of blessure die mogelijk trainbaar is of op een andere manier omzeild kan worden om toch het ProFit-niveau te halen. Die stuurt de academie dan voor een quickscan en een advies naar het Medisch Revalidatie Centrum in Doorn. In afwachting van de uitkomst wordt hun opleidingstijd dan enige tijd verlengd.

Alles-of-nietsbeleid
De NPB vindt dat de Politieacademie een ruimhartiger coulancebeleid moet voeren als het gaat om de ProFit-scores van de huidige afstudeerkandidaten. Deze groep collega’s heeft veel minder tijd gehad om aan het halen van de nieuwe conditie-eisen te werken en veel minder (goede) begeleiding. Dat moet meewegen bij de beoordeling van hun ProFit-scores. In hun geval vasthouden aan een alles-of-nietsbeleid is wat de NPB betreft onacceptabel.

Heb jij op basis van een slechte ProFit-score een (voorgenomen) besluit tot beëindiging opleiding ontvangen? Meld je dan bij onze afdeling Individuele Belangenbehartiging op het NPB-hoofdkantoor via ibb@politiebond.nl. Wil je ervaringen melden? Mail dan naar NPB Jong via npbjong@politiebond.nl.

Meer over:
ProFit