24 juni 2020

Coronacompensatie politiestudenten

Politiestudenten worden gecompenseerd voor de nadelige gevolgen van de vertraging die hun basispolitieopleiding door de coronacrisis oploopt. Dat hebben de werkgever en de bonden onlangs afgesproken. De compensatie betreft hun beloningsaanspraken, maar ook hun rechten op het gebied van verlofsparen (LFU) en loopbaanpaden.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 biedt de Politieacademie nog slechts in beperkte mate en/of in aangepaste vorm lesstof aan. Dat kan zorgen voor vertraging in een basispolitieopleiding en ertoe leiden dat studenten pas op een later moment naar een volgend leerjaar kunnen overgaan. Dat kan voor hen (financiële) arbeidsvoorwaardelijke consequenties hebben.

Op voorstel van de bonden heeft de korpsleiding besloten politiestudenten op vier punten een compensatie aan te bieden.

Inkomen tijdens de opleiding
Voor politiestudenten zonder voorafgaande werkervaring die naar behoren functioneren maar door de coronacrisis studievertraging oplopen, verandert er niets aan het moment waarop ze in aanmerking komen voor een verhoging van de tegemoetkoming of het salaris. Zij krijgen die tegemoetkoming of dat salaris gewoon op het moment dat het volgende leerjaar van start zou zijn gegaan als de opleiding geen vertraging had opgelopen door corona.

Verlofsparen (LFU)
Studenten krijgen aan het begin van het tweede studiejaar hun eerste jaarlijkse portie van 53,8 levensfase-uren toegekend, bedoeld om naar eigen behoefte in te zetten voor extra verlof. Als de overgang naar het tweede leerjaar vanwege studievertraging door de coronacrisis op een later moment plaatsvindt, vindt deze LFU-toekenning met terugwerkende kracht plaats. Dat wil zeggen: ze beginnen officieel in dezelfde maand met verlofsparen als ze gedaan zouden hebben als hun studie geen coronavertraging had ondervonden.

Inkomen na de opleiding
Een student blijft student tot hij formeel is afgestudeerd. Bij zijn aanstelling in functie krijgt hij het bijbehorende salaris toegekend, met terugwerkende kracht tot het moment dat hij in functie zou zijn aangesteld zonder de opgelopen coronavertraging.

Loopbaangaranties
Het kan zijn dat een student aanspraak heeft op een loopbaanpad waarvan de eerste termijn ingaat op het moment van aanstelling in een functie. Vindt die aanstelling door de coronacrisis later plaats dan gepland, dan wordt de vertragingstijd (‘wachttijd’) meegeteld voor de eerste termijn van het loopbaanpad.

Let op: deze laatste afspraak is niet van belang voor bijvoorbeeld studenten die tussen 2016 en 2020 gestart zijn met de opleiding op niveau 4. Voor hun loopbaangaranties is de datum van de start van hun opleiding bepalend.

Ben jij een politiestudent en wil je meer weten over deze afspraken of heb je op andere gebieden behoefte aan overleg met de NPB? Neem contact met ons op via NPB Politiestudenten!

Meer over:
Student