19 maart 2020

Corona-overleg met de NPB

NPB-leden die tijdens de coronacrisis met de bond willen overleggen over hun persoonlijke situatie en rechtspositie, kunnen dat doen via de NPB-app, per e-mail via ibb@politiebond.nl of telefonisch via 085 -89 00 430. Kijk hieronder voor tekstuele (achtergrond)informatie zoals het Handelingsprotocol coronavirus en de Werkinstructie verlof (sinds vrijdag 20 maart van kracht).

KLIK HIER voor het Handelingsprotocol coronavirus dat binnen de Nationale Politie van kracht is.

KLIK HIER voor de Werkinstructie verlof die binnen de Nationale Politie van kracht is.

-------------------------------

NPB-voorzitter Jan Struijs: ‘Het is duidelijk dat de coronacrisis een extra beroep gaat doen op het plichtsbesef en het uithoudingsvermogen van politiemedewerkers. Wij wensen iedereen veel sterkte, wijsheid en bovenal gezondheid. Dat laatste geldt natuurlijk in het bijzonder voor de collega’s die inmiddels besmet zijn geraakt.'

De NPB heeft nauw contact met de werkgever over de ontwikkelingen en steunt hem zoveel mogelijk met raad en daad bij het maken van de juiste keuzes. Struijs: 'Wij zien dat als onze verantwoordelijkheid in het belang van Nederland, maar uiteraard ook in het belang van de politiemensen die in de frontlinie voor veiligheid en noodhulp moeten blijven zorgen.’

Meer over:
Corona